ÇEREZ POLİTİKASI

ÇEREZ POLİTİKASI

İlgi: Çerez Politikası,

İşbu belge en son 24/02/2022 tarihinde güncellenmiştir.

Bir Ankara şirketi olan ANALIZ SIBER EGITIM AKADEMI DANISMANLIK ORGANIZASYON SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI  (Bundan sonra "Siber Güvenlik Akademi", "Şirket", ya da "Biz" olarak anılacaktır.) tarafınıza ait bilgilere saygı göstermeyi ve teknolojik koşullar dahilinde makul güvenlik sunmayı amaç edinmiştir.

İşbu Çerez Politikası'nın (Bundan sonra "Politika" ya da "Sözleşme" olarak anılacaktır.) amacı, https://seakademi.com ve/veya https://*.seakademi.com internet/web adresi/sitesi/uygulaması ve ilişkili sub domain adresleri (Bundan sonra "Site", "Servis", "Hizmet" ya da "Uygulama" olarak anılacaktır.) üzerinden tüm web sayfaları, içerikleri, yayınları, bültenleri, hizmetleri, servisleri ve uygulamaları vb. (Bundan sonra "Site", "Servis", "Hizmet" ya da "Uygulama" olarak anılacaktır.) hizmetlere erişim sağlayan, Site'ye üye/abone/kayıt olan veya olmayan tüm kullanıcıların, ziyaretçilerin ve takipçilerin (Bundan sonra "Kullanıcı" ya da "Ziyaretçi" olarak anılacaktır.), Site'nin kullanımına yönelik bağlı oldukları tüm şart ve koşullar, kişisel bilgilerinin toplanması, düzenlenmesi, korunması, kullanılması, ifşa edilmesi ve Siber Güvenlik Akademi İşbu bilgiler üzerindeki hakları ve düzenlemeleri hakkındaki politikamız ve prosedürlerimiz ile ilgili Kullanıcı'ları bilgilendirmektir. Kullanıcı'ların kişisel bilgilerinin ve/veya Siber Güvenlik Akademi ile paylaşacakları diğer bilgilerin toplanması, düzenlenmesi, korunması, kullanılması ve ifşa edilmesi hakkında gerekli izinlerin alınması, İşbu Politika ve İşbu Politika'nın ayrılmaz bir parçası olan diğer politikalar ve kurallar kapsamındadır.

İşbu Politika, herhangi bir zamanda ve Siber Güvenlik Akademi'in tek taraflı iradesiyle, bildirim yapılarak veya yapılmaksızın ve/veya haber vermeksizin değiştirilebilir. Belirtilen şekilde değişiklik yapılması halinde, İşbu Politika'nın değişik güncel metinleri Site'de yayınlanacak ve söz konusu değişiklikler yayınlanma tarihinde yürürlüğe girecektir. Politika'nın son güncellenme tarihi, metinlerin en üstünde bulunmaktadır. Güncellenme tarihini takip edebilmeniz amacıyla son değişiklik tarihi, Siber Güvenlik Akademi tarafından Politika'nın en başında belirtilecektir. Güncellenmiş her yeni sürüm, hali hazırda toplanmış bilgiler için de hüküm ifade eder. Bu sebeple, değişiklikleri takip edebilmeniz için düzenli olarak İşbu Politika'yı takip etmeniz gerekmektedir. Politika değişikliklerini takip etmek herhangi bir bildirime bağlı olmaksızın Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Değişiklikler yayınlandıktan sonra Site'yi kullanmaya devam etmeniz, İşbu değişiklikleri kabul ettiğiniz ve onlarla bağlı olduğunuzu beyan ettiğiniz ve eksiksiz olarak uyacağınıza taahhüt ettiğiniz anlamına gelecektir.

İşbu Politika, Kullanıcı'lar tarafından kolayca görüntülenebilecek şekilde ve ayrıca Site'nin ilgili sayfalarında bağlantı verilmiş olarak, https:// seakademi.com ve/veya https://*. seakademi.com adresi üzerinden yayınlanmakta olup, Politika sürüm ve içerdiği hususlara ilişkin değişikliklerin takip edilmesi sorumluluğu Kullanıcı'lara aittir.

İşbu Politika ile doğrudan bağlantılı ve İşbu Politika'nın ayrılmaz bir parçası olan diğer politikalar, "altı çizgili text" şeklinde belirtilmiş ve İşbu text'lere, tıklandığında ilgili politikanın kolayca görüntülenmesi sağlanacak şekilde bağlantı verilmiştir.

Site'nin kullanımı, İşbu Politika'nın ayrılmaz bir parçası olan bazı "Ek Kurallar" ile düzenlenebilir. Site'yi kullanmanız, İşbu Ek Kurallar'ı kabul etmeniz/ettiğiniz anlamına gelecektir.

İşbu Politika, Kullanıcı ve Siber Güvenlik Akademisi arasında akdedilen ve Politika ile ilişkili tüm hususlarda eksiksiz ve itirazsız olarak mutabık kalındığını gösteren resmi bir sözleşmedir. Kullanıcı, Site'yi kullanarak İşbu Politika'da düzenlenen ve İşbu Politika'nın ayrılmaz bir parçası olan diğer politikalarda ve Ek Kurallar'da düzenlenen tüm "Şart ve Koşullar" ile bağlı olduğunu, bunlara eksiksiz ve itirazsız olarak uyacağını ve herhangi ihlal söz konusu olduğunda, bu sebeple doğabilecek her tür zararlardan, hasarlardan, yoksunluklardan, kayıplardan, maliyetlerden ve mağduriyetlerden (Bundan sonra "Zararlar" olarak anılacaktır.) tümüyle sorumlu olduğunu ve İşbu Zararlar'ı tam ve eksiksiz olarak temin ve tazmin edeceğini ve bu mesuliyetin, yasal düzenlemelerin izin verdiği en üst kapsamda sürekli olduğunu, hiçbir itiraza fırsat vermeksizin açık rıza ile kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Politika ve/veya Site hakkındaki görüş, öneri ve sorularınızı sibereğitimakademi@gmail.com adresine veya E-mail info@ seakademi.com İlgi: Çerez Politikası, adresine posta göndermek suretiyle Siber Güvenlik Akademi'ye iletebilirsiniz.

SİTE'Yİ KULLANMANIZ, İŞBU BU POLİTİKA'DA VE İŞBU POLİTİKA'NIN AYRILMAZ BİR PARÇASI OLAN DİĞER POLİTİKALARDA VE EK KURALLAR'DA DÜZENLENEN TÜM ŞART VE KOŞULLAR'I EKSİKSİZ OLARAK, HİÇBİR İTİRAZA FIRSAT VERMEKSİZİN AÇIK RIZA İLE KABUL ETMENİZ/ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELMEKTEDİR.

EĞER İŞBU POLİTİKA'DA VE İŞBU POLİTİKA'NIN AYRILMAZ BİR PARÇASI OLAN DİĞER POLİTİKALARDA VE EK KURALLAR'DA DÜZENLENEN HUSUSLARLA BAĞLI OLDUĞUNUZU KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN SİTE'Yİ KULLANMAYINIZ.

seakademi.com (Bundan sonra "seakademi" olarak anılacaktır.) bir Siber Güvenlik Akademi markası ve ürünüdür. Siber Güvenlik Akademi, Site'de toplanan, derlenen ve düzenlenen tüm bilgilerin ve yürütülen uygulamaların ve telif haklarının yetkili tek sahibidir.

Siber Güvenlik Akademi, Site'de her türlü değişiklik yapma, düzenleme, güncelleme, kaldırma vb. hakkını saklı tutmakta olup, Site ile ilgili hiçbir vaatte bulunmamaktadır. Kullanıcı'ların, Site'yi kullanma hakkı ve bu kapsamdaki fiilleri, eylemleri ve bunlarla sınırlı olmaksızın tüm etkileşimleri, İşbu Politika'da ve ayrılmaz bir parçası olan diğer politikalarda ve Ek Kurallar'da düzenlenen Şart ve Koşullar ile sınırlıdır.

İşbu Politika içerisinde geçen " Siber Güvenlik Akademi " ifadesi ayrıca, Site'yi ve/veya bağlama göre bağlı şirketlerden, mecralardan veya alanlardan birini anlatır.

Kullanıcı, Site'yi kullanması halinde, İşbu Politika'da ve ayrılmaz bir parçası olan diğer politikalarda ve Ek Kurallar'da belirtilen tüm Şart ve Koşullar'ı açık rıza ile eksiksiz ve itirazsız olarak kabul ettiğini ve bunlara uyacağını, aksi durumda, doğabilecek Zararlar'ı tam ve eksiksiz olarak temin ve tazmin edeceğini ve bu mesuliyetin, yasal düzenlemelerin izin verdiği en üst kapsamda sürekli olduğunu, hiçbir itiraza fırsat vermeksizin beyan ve taahhüt eder. Bu sebeple, lütfen bu belgedeki Şart ve Koşulları dikkatlice okuyunuz.

--

İşbu Politika, Site Kullanım Şartları Politikası'nın bir eki olup, ayrılmaz bir parçasıdır. Kullanıcı'lar, İşbu hususta belirtilen politikayı bildiklerini, okuduklarını, anladıklarını ve eksiksiz olarak uyacaklarını hiçbir itiraza fırsat vermeksizin açık rıza ile kabul, beyan ve taahhüt ederler.

--

İşbu Politika, Site üzerinde kullanılan çerezlerin (Bundan sonra "Cookie" olarak anılacaktır.) ve ziyaretçilerin bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

Site'den en verimli şekilde faydalanabilmenizi sağlamak ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için ihtiyaç olması halinde desteklenen tarayıcılarda Cookie özelliğini kullanmaktayız.

Cookie kullanılmasını tercih etmemeniz durumunda tarayıcınızın ayarlarından Cookie'leri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun Site'nin doğru bir şekilde çalışmasını etkileyebileceğini ve oturum bilgisi gerektiren bazı özellikleri ve servisleri kullanamayacağınızı hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Cookie ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece Site'de Cookie kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız. Ziyaretçilerin Cookie tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

Kullanıcı'lar, Cookie'lerin nasıl ve hangi amaçlarla işlendiğine yönelik İşbu Politika'nın ayrılmaz bir parçası olan Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nı bildiklerini, okuduklarını, anladıklarını ve eksiksiz olarak uyacaklarını, hiçbir itiraza fırsat vermeksizin açık rıza ile kabul, beyan ve taahhüt ederler.

COOKİE NEDİR?

Cookie'ler, bir web sitesinde girdiğiniz ve dolaşımınıza ilişkin verileri, web sitesine giriş yaptığınız cihazınızda depolayan, genellikle harf, desen veya rakamlardan oluşan ve belirli bir zaman aşımı süresi olan küçük metin dosyalarıdır. Ziyaret ettiğiniz internet sitelerini yöneten sunucular tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza çeşitli özelliklerle ve belirli sınırlamalara tabi olarak kaydedilir. Cookie'ler, çoğunlukla ziyaretçilere ilişkin kişisel bilgiler içermez.

* Cookie'ler konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

COOKİE TÜRLERİ

Oturum Cookie'ler (Session Cookies): Kullanıcı'ların' Site'de bulundukları sürece kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra otomatik silinen geçici Cookie'lerdir. Bu tür Cookie'lerin kullanılmasının temel amacı, ziyaretiniz süresince Site'nin düzgün bir şekilde çalışmasının teminini sağlamaktır. Örneğin; Birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi form işlemlerinde veya site içi arama sorgularında bu Cookie modelinden faydalanılır.

Kalıcı Cookie'ler (Persistent Cookies): Site'nin işlevselliğini artırmak ve kullanıcı deneyimine yönelik iyi/hızlı bir hizmet sunabilmek amacıyla, ihtiyaca göre belirlenen zaman aşımı süresince veya tarafınızdan manuel olarak silinene kadar kullanılan Cookie türleridir. Bu tür Cookie'ler Site'nin düzgün çalışmasını sağlamak, oturum ve tercihleri hatırlamak, işlevselliği iyileştirmek, hizmetleri geliştirmek, güvenliği sağlamak, performansı ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek, sosyal medya faaliyetleri, istatistiksel analizler vb. için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda, yine tarayıcı tarafından ayrılan özel bölümlerde depolanır. Kalıcı Cookie'lerin bazı türleri, Site'yi kullanım amacınız ve kullanım alışkanlıklarınız/tercihleriniz gibi hususlar doğrultusunda tarafınıza özel öneri, duyuru, tanıtım, reklam, kampanya vb. fayda sağlayabileceğiniz içeriklerin sunulabilmesi için de kullanılabilmektedir. Kalıcı Cookie'ler sayesinde Site'yi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda Site tarafından oluşturulmuş bir Cookie olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, istekte bulunduğunuz sayfa içeriği ve eylemleri tercihlerinize göre dizayn edilir. Zaman aşımı süresi dolan kalıcı Cookie'ler, ihtiyaç olması halinde zaman aşımı süresi güncellenerek tekrar kaydedilir. Söz konusu Cookie'lerde bulunan veriler çoğunlukla anonimleştirilir ve kişisel bilgileri içermez.

SİTE'DE KULLANILAN COOKİE KATEGORİLERİ

Teknik Cookie (Technical Cookies): Teknik Cookie'ler ile Site'nin çalışması sağlanmakta, Site'nin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Doğrulama Cookie (Authentication Cookies): Kullanıcı'ların üye/abone hesap bilgileri ile Site'de oturum açmaları durumunda, bu tür Cookie'ler ile Site'de ziyaret ettikleri her bir sayfada üye/abone oldukları belirlenir ve her sayfada kullanıcı adı ve şifre gibi hesap bilgilerini yeniden girmeleri önlenir.

Kişiselleştirme Cookie (Customization Cookies): Kullanıcı'ların tercihlerini, Site'nin farklı sayfalarını ziyaret ettiklerinde de hatırlamak için kullanılan Cookie'lerdir. Örneğin; Site dil tercihlerinin hatırlanması.

Hedefleme/Reklam Cookie (Marketing Cookies): Site'de Kullanıcı'lara sunulan reklamları özelleştirmek ve reklam içeriğine/sunumuna ilişkin davranışları analiz etmek için kullanılan Cookie türleridir.

Analitik Cookie (Analytical Cookies): Analitik Cookie'ler ile Site'yi ziyaret edenlerin sayıları, Site'de görüntülenen sayfaların tespiti, Site ziyaret saatleri, Site sayfaları kaydırma hareketleri vb. analitik ve istatistiksel veriler/çıkarımlar üretilir.

Üçüncü Taraf Cookie (3th Party Cookies): İş ortaklarımız, reklam platformları, sosyal medya platformları, analitik bilgileri toplama hizmeti veren servis sağlayıcıları gibi üçüncü tarafların hizmetlerini sunabilmeleri için kullandıkları Cookie türleridir.

SİTE'DE KULLANILAN COOKİE'LER

Teknik Cookie - Güvenlik (Süreli): Site güvenliğinin, prosedürel işleyişinin ve istek denetimlerinin sağlanması amacıyla kullanılır. Tarayıcı ayarları aracılığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.

Teknik Cookie - Performans (Süreli): Yanıt ve yükleme sürelerinin iyileştirilmesi amacıyla kullanılır. Tarayıcı ayarları aracılığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.

Doğrulama Cookie (Süreli): Kullanıcı oturumunun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır. Tarayıcı ayarları aracılığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.

Kişiselleştirme Cookie (Süresiz): Dil, saat, tasarım, ses, grafik, yorum vb. kişisel tercihleri hatırlamak için kullanılır. Tarayıcı ayarları aracılığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.

Hedefleme/Reklam Cookie (Süreli): Davranışsal ve hedef odaklı reklamların/kampanyaların Kullanıcı'lara gösterilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Google AdManager, Google AdSense gibi üçüncü taraf hizmetlerine ilişkin Cookie'leri de içerir. Tarayıcı ayarları aracılığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür

Analitik Cookie (Süreli): İstatistiksel verilerin toplanması ve Site'nin geliştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Google Analytics, Yandex Metrica gibi üçüncü taraf hizmetlerine ilişkin Cookie'leri de içerir. Bu Cookie'ler, tüm istatistiksel verilerin toplanmasını ve bu doğrultuda Site'nin sunumunun ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesini sağlarlar. Tarayıcı ayarları aracılığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.

Üçüncü Taraf Cookie (Süreli): Google, Facebook, Twitter, Instagram, Addthis vb. servis sağlayıcılarının hizmetlerine ilişkin Cookie'leri kapsar. Tarayıcı ayarları aracılığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.

COOKİE TERCİHLERİNİ YÖNETME

* Cookie kullanılmasını tercih etmemeniz durumunda, Site'nin doğru bir şekilde çalışmayabileceğini, kullanıcı deneyiminin olumsuz yönde etkileneceğini ve oturum bilgisi gerektiren bazı özellikleri ve servisleri kullanamayacağınızı hatırlatmak isteriz.

Kullanıcı'lar, Site'yi görüntüledikleri tarayıcı bu imkanı sunuyorsa, tarayıcı üzerinden Cookie ayarlarını değiştirerek Cookie'lere ilişkin tercihlerini kişiselleştirebilirler. Cookie ayarları, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte Kullanıcı'ların, Cookie'lerin kullanılmasını engelleme, Cookie kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Cookie'leri devre dışı bırakma ya da silme gibi imkanları bulunmaktadır. Bu ayarlar kullanılan tarayıcıya göre değişiklik gösterebilir. Cookie'lere ilişkin tercihlerin, Site'ye erişim sağlanan her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

Site'ye erişim sağladığınız tarayıcının çeşidine göre aşağıdaki dokümanlar üzerinden Cookie ayarlarının kişiselleştirilmesine yönelik detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

- Google Chrome https://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

- Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

- MozillaFirefox https://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

- Opera https://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

- Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Üçüncü taraf Cookie; Site, üçüncü taraf Cookie'lerini kontrol etmez. Bu sebeple, detaylı bilgi için ilgili servis sağlayıcılarının Cookie politikalarına başvurmanız gerekir.

- Google https://policies.google.com/technologies/cookies

- Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

- Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

- Yandex Metrica https://metrica.yandex.com/about/info/privacy-policy

- Cloudflare https://www.cloudflare.com/cookie-policy/

- Twitter https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

- Microsoft https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement

- Oracle https://www.oracle.com/it/legal/privacy/privacy-policy.html

- Addthis https://www.addthis.com/privacy

POLİTİKA'NIN KABULÜ

İşbu Politika, kişisel bilgilerin gizliliğiyle ilgili ortaya çıkacak her türlü uyuşmazlık da dâhil olmak üzere Site'nin kullanımını düzenlemektedir.

SİTE'Yİ KULLANMANIZ, İŞBU BU POLİTİKA'DA VE İŞBU POLİTİKA'NIN AYRILMAZ BİR PARÇASI OLAN DİĞER POLİTİKALARDA VE EK KURALLAR'DA DÜZENLENEN TÜM ŞART VE KOŞULLAR'I EKSİKSİZ OLARAK, HİÇBİR İTİRAZA FIRSAT VERMEKSİZİN AÇIK RIZA İLE KABUL ETMENİZ/ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELMEKTEDİR.

POLİTİKA'DA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

İşbu Politika, Site'de yapılacak değişiklikleri ve bunlarla ilgili yeni düzenlemeleri belirtmek amacıyla çeşitli aralıklarla güncellenmektedir. Siber Güvenlik Akademi, İşbu Politika'yı önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda değiştirmek hakkını haizdir. Bu sebeple Politika'nın, Kullanıcı'lar tarafından sürekli ve sık sık kontrol edilmesi gerekmektedir.

Siber Güvenlik Akademi tarafından, İşbu Politika'da esaslı değişiklikler yapılması halinde, dilerse, Kullanıcı'ları, Site üzerinden yahut diğer araçlarla (e-posta göndermek, mesaj göndermek, çağrı göndermek) ve bunlarla sınırlı kalmaksızın haberdar edebilir. İşbu değişikliklerin ardından, Kullanıcı'ların, Site'nin herhangi bir bölümünü kullanmaları, Politika'da düzenlenen yeni/güncelleştirilmiş metni, şartları, koşulları ve hususları hiçbir itiraza fırsat vermeksizin açık rıza ile kabul ve beyan ettikleri ve eksiksiz olarak uyacaklarını taahhüt ettikleri anlamına gelir.

Politika'da yapılan değişiklikler, Politika, Site üzerinde yayınlandığı anda kendiliğinden yürürlüğe girecektir.

POLİTİKA'NIN YÜRÜRLÜĞÜ VE SONA ERMESİ

İşbu Politika, Kullanıcı'ların Site'yi kullanmaları anında kendiliğinden yürürlüğe girecek olup, kullanım sona ermediği müddetçe yürürlükte kalacaktır. Siber Güvenlik Akademi, herhangi bir sebep göstererek yahut hiçbir sebep göstermeksizin ve bildirimde bulunmaksızın, Kullanıcılar'ın Site'ye erişimini derhal askıya alma veya sona erdirme hakkını saklı tutar. Erişimi ve/veya kullanıcı hesabı askıya alınan veya sonlandırılan ya da Site ile ilişiği kesilen Kullanıcı, geçmişte yaptığı tüm paylaşımlardan, yorumlardan, etkileşimlerden ve bunlarla sınırlı kalmaksızın ilişkili olduğu tüm içeriklerden, İşbu Politika kapsamında hala sorumludur ve bu mesuliyet, yasaların izin verdiği en üst kapsamda süreklidir. İşbu sorumluluk, Siber Güvenlik Akademi iradesi tarafından sonlandırılmadığı sürece devam eder.

Siber Güvenlik Akademi, tek taraflı iradesiyle, Kullanıcı'ların hesap bilgilerini, paylaşımlarını, yorumlarını, etkileşimlerini ve bunlarla sınırlı kalmaksızın ilişkili oldukları tüm içerikleri Site'den ve her türlü arşivden kaldırma hakkını saklı tutar. Kullanıcı'ların Site'denfaydalanma haklarının, askıya alınması veya sonlandırılması halinde, Kullanıcı'lar, Site dahilinde sahip oldukları ve ileride sahip olabilecekleri tüm haklardan feragat ettiklerini, hiçbir itiraza fırsat vermeksizin açık rıza ile kabul, beyan ve taahhüt ederler.

BÖLÜNEBİLİRLİK

Kullanıcı'lar ve İşbu Politika kapsamında kalan kişiler, İşbu Politika'nın herhangi bir hükmünün ve/veya kimi düzenlemelerinin yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz addedilmesi halinde, bahsi geçen hükümde yer alan düzenlemeye en uygun ve tarafların gerçek niyetine en yakın etkiyi oluşturan ve taraf yükümlülüğünün bertarafına en az imkân tanıyan yürürlükteki hükmün geçerli olacağını ve bu durumun İşbu Politika kapsamındaki diğer hükümlerin yürürlüğünü ve etkisini asla bertaraf etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu Politika ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda taraflar'ın defter, kayıt, belge, bilgisayar, veritabanı, faks, E-mail, mesaj, bildirim, paylaşım, gönderi, GSM Operatör vb. kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, Kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul ve beyan eder.

İŞ BİRLİĞİ YASAĞI

Kullanıcı'lar, İşbu Politika'dan ve Site'nin kullanımından dolayı, Siber Güvenlik Akademi ile aralarında, sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi iş ilişkisi, iş birliği ilişkisi, her tür ticari ilişki, ortaklık, acentelik/bayilik tesisi vb. hiçbir ilişkinin bulunmadığını ve İşbu ilişkilerin oluşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

COĞRAFİ SINIRLAMALAR

Kullanıcı'lar, İşbu Politika'ya ve her türlü yerel, ulusal ve uluslararası kanunlara ve düzenlemelere riayet edeceklerini ve bağlı oldukları hukuk sistemlerinde Site'nin kullanımına izin verilmediği takdirde Site'yi kullanmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

İHLALLERİN BİLDİRİMİ

Kullanıcı'lar, İşbu Politika'nın, Kullanıcı'lar ve tüm üçüncü kişiler tarafından ihlali halinde, Siber Güvenlik Akademi 'yi derhal bilgilendireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MÜCBİR SEBEP

Siber Güvenlik Akademi, kendi kontrolü haricinde gelişen koşullar ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, mücbir sebep, hükumet tasarrufu (Herhangi bir gerekli lisansın iptali veya tekzibi dâhil), savaş, isyan veya network araçlarının/sağlayıcılarının tahribi ve sair nedenlerden dolayı, Kullanıcı'ların, Site'ye ve/veya kullanıcı hesaplarına erişimlerinin sonlandırılması ve/veya askıya alınması hakkını haiz olup, bu nedenle oluşabilecek Zararlar'dan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz.

GARANTİLER VE FERAGATNAME

Site'yi, tüm sorumluluğu tarafınıza ait olmak üzere kullanabilirsiniz. Site, tarafınıza "Olduğu Gibi" ve "Bulunduğu Sürece" esasında sağlanmaktadır ve dolayısıyla Siber Güvenlik Akademi, Site'de bulunan içeriklerin, bilgilerin, verilerin, paylaşımların, yayınların, haberlerin, yorumların ve bunlarla sınırlı olmaksızın her tür materyalin eksiksiz, doğru, güvenilir, güncel, gerçek olduğu ve üçüncü tarafların haklarını ihlal etmediği, Site'ye erişimin kesintisiz ve/veya hatasız olacağı, Site'nin güvenli olacağı, Siber Güvenlik Akademi tarafından ve/veya Site'den alınan herhangi bir bilgi, veri, materyal, öneri, tavsiye veya kanaatin doğru, gerçek ve/veya güvenilir olduğu gibi kabuller, garantiler ve beyanlar dahil açık, zımni, yasal veya (ticari amaçlarla kullanılabilirlik ve/veya tatmin edici özellik ve belirli bir amaca uygun zımni garantileri dahil) diğer herhangi bir tür garanti vermemektedir ve bu manadaki her tür kabul, beyan ve garanti İşbu Politika'da tümüyle reddedilir.

Lütfen belirli yargı alanlarının zımni garantilerin hariç tutulmasını kabul etmeyebileceği ve dolayısıyla bu istisnanın sizin için geçerli olmayabileceği hususuna dikkat ediniz ve lütfen yerel kanunları kontrol ediniz.

Siber Güvenlik Akademi 'in, Site'ye ve/veya Site'nin herhangi bir özelliğine ve/veya ilgili herhangi bir özellik veya parçasına erişiminizi herhangi bir zamanda haber vermeksizin kısıtlama, askıya alma veya sona erdirme hakkı saklıdır.

Kullanıcı'lar arasında doğabilecek her türlü ihtilaf, anlaşmazlık veya uyuşmazlık veya yasalar dahilinde suç teşkil edecek herhangi bir eylem yine tarafların kendilerini bağlamakta olup, Siber Güvenlik Akademi ve Siber Güvenlik Akademi ile ilişkili personel, bayi, iş ortakları ve tüm sair kişiler, İşbu ihtilaflar kapsamında hiçbir surette sorumlu tutulamaz, dahil ve/veya garantör ve/veya şahit ve/veya hakem olarak gösterilemez.

Siber Güvenlik Akademi, yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği hallerde, uygulanan kanunlar, yargı kararları ve işlemleri, celpler ve sair yasal işlemlere riayet etmek gerektiği hallerde ve ayrıca kendi menfaatlerinin haleldar olmasını önlemek, kendisinin ve çalışanlarının, temsilcilerinin, iş ortaklarının ve Kullanıcı'ların güvenliğini ve haklarını korumak amacıyla, tarafında bulunan Kullanıcı'lara ait kişisel bilgileri tüm üçüncü kişilerle/kurumlarla paylaşma hakkını saklı tutar. Siber Güvenlik Akademi ayrıca, İşbu Politika'nın ve İşbu Politika'nın ayrılmaz bir parçası olan diğer politikaların ve Ek Kurallar'ın Kullanıcı tarafından ihlal edilmesi halinde, işbu Kullanıcı'ya ait kişisel bilgileri ve bununla sınırlı olmaksızın İşbu Kullanıcı'ya ait diğer tüm bilgileri/içerikleri/etkileşimleri ve materyali, Site'nin avukatları ve hukuk işleri görevlileri ile paylaşma hakkını haizdir.

Siber Güvenlik Akademi 'in İşbu Politika ile kendisine tanınmış hakları ve yetkileri kullanmaması, söz konusu hak ve yetkilerden feragat ettiği anlamına asla gelmez.

YARGI YETKİSİ VE GEÇERLİ KANUN

Siber Güvenlik Akademi, Site'de yer alan tüm materyal ve bilgilerin tüm ulusal konumlarda/dillerde uygun ve/veya mevcut olduğuna dair bir beyanda bulunmamaktadır.

Kullanıcı'lar ve Siber Güvenlik Akademi, Site'nin kullanımından kaynaklanan ve/veya kullanımıyla ilgili her tür ihtilaf veya davanın Türk hukukuna tabi olduğu ve İstanbul mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine teslim olacağı hususunda mutabakata varır.

Hukuk icra mercileri, taraflar arasındaki ihtilafın çözülmesi için Siber Güvenlik Akademi 'a veya Kullanıcı'lara, ilgili usul çerçevesinde, mahkeme celpleri, mahkeme emirleri ve arama emirleri vb. tebligatlar gönderebilir.

TEBLİGAT

İşbu Politika ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Siber Güvenlik Akademi 'in bilinen E-posta adresi ve Kullanıcı'nın Siber Güvenlik Akademi 'a belirttiği E-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, Siber Güvenlik Akademi 'a bildirdiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 iş günü içinde yazılı olarak Siber Güvenlik Akademi 'a bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

SÖZLEŞME BÜTÜNLÜĞÜ

İşbu Politika, Kullanıcı'lar ve Siber Güvenlik Akademi arasında, Kullanıcı'ların Site'den faydalanmasını düzenleyen esas sözleşme olup, daha önce aynı amaçla düzenlenmiş ve akdedilmiş diğer politikaların/sözleşmelerin yerini almıştır.

ÜST VE KENAR BAŞLIKLARI

İşbu Politika'nın üst ve kenar başlıkları, sadece Politika içeriğini belirtmek amacıyla yazılmış olup, hiçbir akdi ya da hukuki etkiye sahip değildir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

İlgi: Kişisel Verilerin Korunması Politikası,

İşbu belge en son 24/02/2022 tarihinde güncellenmiştir.

Bir Ankara şirketi olan Siber Güvenlik Akademi (Bundan sonra " Siber Güvenlik Akademi ", "Şirket", ya da "Biz" olarak anılacaktır.) tarafınıza ait bilgilere saygı göstermeyi ve teknolojik koşullar dahilinde makul güvenlik sunmayı amaç edinmiştir.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nın (Bundan sonra "Politika" ya da "Sözleşme" olarak anılacaktır.) amacı, https://seakademi.com ve/veya https://* seakademi.com internet/web adresi/sitesi/uygulaması ve ilişkili sub domain adresleri (Bundan sonra "Site", "Servis", "Hizmet" ya da "Uygulama" olarak anılacaktır.) üzerinden tüm web sayfaları, içerikleri, yayınları, bültenleri, hizmetleri, servisleri ve uygulamaları vb. (Bundan sonra "Site", "Servis", "Hizmet" ya da "Uygulama" olarak anılacaktır.) hizmetlere erişim sağlayan, Site'ye üye/abone/kayıt olan veya olmayan tüm kullanıcıların, ziyaretçilerin ve takipçilerin (Bundan sonra "Kullanıcı" ya da "Ziyaretçi" olarak anılacaktır.), Site'nin kullanımına yönelik bağlı oldukları tüm şart ve koşullar, kişisel bilgilerinin toplanması, düzenlenmesi, korunması, kullanılması, ifşa edilmesi ve " Siber Güvenlik Akademi 'in İşbu bilgiler üzerindeki hakları ve düzenlemeleri hakkındaki politikamız ve prosedürlerimiz ile ilgili Kullanıcı'ları bilgilendirmektir. Kullanıcı'ların kişisel bilgilerinin ve/veya " Siber Güvenlik Akademi ile paylaşacakları diğer bilgilerin toplanması, düzenlenmesi, korunması, kullanılması ve ifşa edilmesi hakkında gerekli izinlerin alınması, İşbu Politika ve İşbu Politika'nın ayrılmaz bir parçası olan diğer politikalar ve kurallar kapsamındadır.

İşbu Politika, herhangi bir zamanda ve " Siber Güvenlik Akademi 'in tek taraflı iradesiyle, bildirim yapılarak veya yapılmaksızın ve/veya haber vermeksizin değiştirilebilir. Belirtilen şekilde değişiklik yapılması halinde, İşbu Politika'nın değişik güncel metinleri Site'de yayınlanacak ve söz konusu değişiklikler yayınlanma tarihinde yürürlüğe girecektir. Politika'nın son güncellenme tarihi, metinlerin en üstünde bulunmaktadır. Güncellenme tarihini takip edebilmeniz amacıyla son değişiklik tarihi, " Siber Güvenlik Akademi tarafından Politika'nın en başında belirtilecektir. Güncellenmiş her yeni sürüm, hali hazırda toplanmış bilgiler için de hüküm ifade eder. Bu sebeple, değişiklikleri takip edebilmeniz için düzenli olarak İşbu Politika'yı takip etmeniz gerekmektedir. Politika değişikliklerini takip etmek herhangi bir bildirime bağlı olmaksızın Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Değişiklikler yayınlandıktan sonra Site'yi kullanmaya devam etmeniz, İşbu değişiklikleri kabul ettiğiniz ve onlarla bağlı olduğunuzu beyan ettiğiniz ve eksiksiz olarak uyacağınıza taahhüt ettiğiniz anlamına gelecektir.

İşbu Politika, Kullanıcı'lar tarafından kolayca görüntülenebilecek şekilde ve ayrıca Site'nin ilgili sayfalarında bağlantı verilmiş olarak, https:// seakademi.com ve/veya https://*. seakademi.com adresi üzerinden yayınlanmakta olup, Politika sürüm ve içerdiği hususlara ilişkin değişikliklerin takip edilmesi sorumluluğu Kullanıcı'lara aittir.

İşbu Politika ile doğrudan bağlantılı ve İşbu Politika'nın ayrılmaz bir parçası olan diğer politikalar, "altı çizgili text" şeklinde belirtilmiş ve İşbu text'lere, tıklandığında ilgili politikanın kolayca görüntülenmesi sağlanacak şekilde bağlantı verilmiştir.

Site'nin kullanımı, İşbu Politika'nın ayrılmaz bir parçası olan bazı "Ek Kurallar" ile düzenlenebilir. Site'yi kullanmanız, İşbu Ek Kurallar'ı kabul etmeniz/ettiğiniz anlamına gelecektir.

İşbu Politika, Kullanıcı ve Siber Güvenlik Akademi arasında akdedilen ve Politika ile ilişkili tüm hususlarda eksiksiz ve itirazsız olarak mutabık kalındığını gösteren resmi bir sözleşmedir. Kullanıcı, Site'yi kullanarak İşbu Politika'da düzenlenen ve İşbu Politika'nın ayrılmaz bir parçası olan diğer politikalarda ve Ek Kurallar'da düzenlenen tüm "Şart ve Koşullar" ile bağlı olduğunu, bunlara eksiksiz ve itirazsız olarak uyacağını ve herhangi ihlal söz konusu olduğunda, bu sebeple doğabilecek her tür zararlardan, hasarlardan, yoksunluklardan, kayıplardan, maliyetlerden ve mağduriyetlerden (Bundan sonra "Zararlar" olarak anılacaktır.) tümüyle sorumlu olduğunu ve İşbu Zararlar'ı tam ve eksiksiz olarak temin ve tazmin edeceğini ve bu mesuliyetin, yasal düzenlemelerin izin verdiği en üst kapsamda sürekli olduğunu, hiçbir itiraza fırsat vermeksizin açık rıza ile kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Politika ve/veya Site hakkındaki görüş, öneri ve sorularınızı info@seakademi.com adresine E-mail, İlgi: Kişisel Verilerin Korunması Politikası, adresine posta göndermek suretiyle ve Siber Güvenlik Akademi 'a iletebilirsiniz.

SİTE'Yİ KULLANMANIZ, İŞBU BU POLİTİKA'DA VE İŞBU POLİTİKA'NIN AYRILMAZ BİR PARÇASI OLAN DİĞER POLİTİKALARDA VE EK KURALLAR'DA DÜZENLENEN TÜM ŞART VE KOŞULLAR'I EKSİKSİZ OLARAK, HİÇBİR İTİRAZA FIRSAT VERMEKSİZİN AÇIK RIZA İLE KABUL ETMENİZ/ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELMEKTEDİR.

EĞER İŞBU POLİTİKA'DA VE İŞBU POLİTİKA'NIN AYRILMAZ BİR PARÇASI OLAN DİĞER POLİTİKALARDA VE EK KURALLAR'DA DÜZENLENEN HUSUSLARLA BAĞLI OLDUĞUNUZU KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN SİTE'Yİ KULLANMAYINIZ.

Seakademi.com.com (Bundan sonra " seakademi.com " olarak anılacaktır.) bir  Siber Güvenlik Akademi markası ve ürünüdür. Siber Güvenlik Akademi, Site'de toplanan, derlenen ve düzenlenen tüm bilgilerin ve yürütülen uygulamaların ve telif haklarının yetkili tek sahibidir.

Siber Güvenlik Akademi, Site'de her türlü değişiklik yapma, düzenleme, güncelleme, kaldırma vb. hakkını saklı tutmakta olup, Site ile ilgili hiçbir vaatte bulunmamaktadır. Kullanıcı'ların, Site'yi kullanma hakkı ve bu kapsamdaki fiilleri, eylemleri ve bunlarla sınırlı olmaksızın tüm etkileşimleri, İşbu Politika'da ve ayrılmaz bir parçası olan diğer politikalarda ve Ek Kurallar'da düzenlenen Şart ve Koşullar ile sınırlıdır.

İşbu Politika içerisinde geçen " Siber Güvenlik Akademi " ifadesi ayrıca, Site'yi ve/veya bağlama göre bağlı şirketlerden, mecralardan veya alanlardan birini anlatır.

Kullanıcı, Site'yi kullanması halinde, İşbu Politika'da ve ayrılmaz bir parçası olan diğer politikalarda ve Ek Kurallar'da belirtilen tüm Şart ve Koşullar'ı açık rıza ile eksiksiz ve itirazsız olarak kabul ettiğini ve bunlara uyacağını, aksi durumda, doğabilecek Zararlar'ı tam ve eksiksiz olarak temin ve tazmin edeceğini ve bu mesuliyetin, yasal düzenlemelerin izin verdiği en üst kapsamda sürekli olduğunu, hiçbir itiraza fırsat vermeksizin beyan ve taahhüt eder. Bu sebeple, lütfen bu belgedeki Şart ve Koşulları dikkatlice okuyunuz.

--

İşbu Politika, Site Kullanım Şartları Politikası'nın bir eki olup, ayrılmaz bir parçasıdır. Kullanıcı'lar, İşbu hususta belirtilen politikayı bildiklerini, okuduklarını, anladıklarını ve eksiksiz olarak uyacaklarını hiçbir itiraza fırsat vermeksizin açık rıza ile kabul, beyan ve taahhüt ederler.

--

İşbu Politika, Kişisel Veriler'in (Bundan sonra "Kişisel Veriler" olarak anılacaktır.) işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve Kişisel Veriler'i işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Veriler'in Korunması Kanun'u (Bundan sonra "KVKK" olarak anılacaktır.) hususunda, Siber Güvenlik Akademi olarak veri sorumlusu sıfatıyla, Kanun'un "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10. maddesi uyarınca, Siber Güvenlik Akademi 'un Kullanıcı'ların Kişisel Veriler'inin işlenmesi, saklanması, aktarılması ve silinmesi ya da anonim hale getirilmesine dair izlediği yöntemleri açıklamaktadır. Kullanıcı'lar ayrıca, Kişisel Veriler'in ve diğer bilgilerin gizlilik ve güvenliğine yönelik İşbu Politika'nın ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası'nı bildiklerini, okuduklarını, anladıklarını ve eksiksiz olarak uyacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

1- KİŞİSEL VERİLER'İN İŞLENME AMACI

Siber Güvenlik Akademi tarafından toplanan Kişisel Veriler'iniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen "Kişisel Veri İşleme Şartları Ve Amaçları" dahilinde işlenmektedir.

Siber Güvenlik Akademi, tarafınıza ait ad, soyad, cinsiyet, özgeçmiş, kimlik, özlük, iletişim, irtibat, ikamet, adres, E-posta, meslek, yetkinlik, eğitim seviyesi, demografik, cihaz, tarayıcı, ip adresi, lokasyon gibi bilgilerinizi;

Siber Güvenlik Akademi ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil işlemler, elektronik posta, başvuru/üyelik/abonelik/bülten formları veya araçları üzerinden, Siber Güvenlik Akademi ile yapılan her tür yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik olarak,

KVKK'nın 5/2(a) maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, KVKK'nın 5/2(c) maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, KVKK'nın 5/2(ç) maddesinde belirtilen Siber Güvenlik Akademi 'un hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi, KVKK'nın 5/2(d) maddesinde belirtilen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, KVKK'nın 5/2(e) maddesinde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve 5/2(f) maddesi uyarınca,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak Kişisel Veriler'inizi;

1 Siber Güvenlik Akademi 'a açıklamanıza konu olan iş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası;

2 Siber Güvenlik Akademi faaliyetlerinin, Siber Güvenlik Akademi prosedürlerine veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini;

3 Kullanıcı ilişkileri ile Kullanıcı talep, öneri ve şikayetlerinin yönetimi, çözüm ve bilgi aktarımı süreçlerinin planlanması ve icrası;

4 Üyelik, abonelik, bülten vb. kulanıcı hesap hizmetleri kapsamında, kullanıcı hesap sahibi doğrulamasının sağlanması ve bu doğrultuda Kişisel Veriler'in ve tercihlerin korunması;

5 Beğeni, kullanım alışkanlıkları ve hizmet anlayışının tespiti ve özelleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve icrası;

6 Sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesinin sağlanması;

7 Kullanıcı verilerinin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması;

8 Siber Güvenlik Akademi tarafından sunulan elektronik haberleşme hizmetlerinin doğru ve faydalı bir şekilde yürütülmesi;

9 Sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla bülten, üyelik, abonelik, etkinlik, duyuru, bilgilendirme, güncelleme, geliştirme, haber, kampanya hizmetlerinin planlanması ve icrası;

10 Piyasa/Pazar araştırmalarının, anket faaliyetlerinin ve istatistiksel çalışmaların planlanması ve icrası;

11 Ürün/Hizmet tanıtımı, bilgilendirme, reklam, kampanya, promosyon, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, özelleştirilmiş içerik, tarife ve diğer faydaları sunmak, strateji belirlemek ve ölçümlemek gibi pazarlama aktiviteleri ile tüketici tercihi analizlerinin sağlanması;

12 Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiksel analiz, segmentasyon/profilleme ve CRM çalışmalarının planlanması ve icrası;

13 Hacim arttırmaya yönelik tanıtım, reklam, promosyon vb. faaliyetlerin ve süreçlerin planlanması ve icrası;

14 Ürün geliştirme faaliyetlerinin ve süreçlerinin planlanması ve icrası;

15 Site üzerinde veri ve Kullanıcı güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması;

16 Site kapsamında oturum ve aktivitelere yönelik log kayıtlarının tutulması;

17 Site üzerinde trafik, istatistik, görüntüleme, ölçümleme raporlarının oluşturulması ve hizmetlerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların planlanması ve icrası;

18 Site üzerinde güvenlik ve performans optimizasyonlarının sağlanması;

19 Sözleşmeler ve hizmet standartları çerçevesinde destek hizmetlerinin sağlanması;

20 Siber Güvenlik Akademi hizmet anlayışı ve prosedürleri kapsamında hizmet kalitesinin iyileştirilmesi;

21 Sosyal ağlar üzerinden yürütülen faaliyetlerin planlanması ve icrası;

22 Sosyal ağlar üzerinden yürütülen talep, öneri ve şikayetlerin değerlendirilmesi, çözüm ve bilgi aktarımı süreçlerinin planlanması ve icrası;

23 Kullanıcı'lara yönelik, hizmet ve kullanım şartları kriterlerine uyumluluğun takibi, denetimi, hile ve ihlal içeren girişimlerin tespiti ve engellenmesi ve bu doğrultuda izlenecek prosedürlerin planlanması ve icrası;

24 Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi;

25 Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama, geliştirme, iyileştirme ve güvenlik süreçlerinin planlanması ve icrası;

Amaçları (Bundan sonra "İşleme Amaçları" olarak anılacaktır.) ile sınırlı olarak işlemektedir.

Site'nin sürdürülebilirliği ve kalite seviyesinin korunabilmesi maksadıyla, İşleme Amaçları doğrultusunda, Site'den yararlandığınız müddetçe ve mevzuatta belirtilen süreler kapsamında, genel nitelikli verilerinizi ve özel nitelikli Kişisel Veriler'inizi sınırlı olarak işlemekteyiz. İşleme Amaçları'nın gerçekleştirebilmesi için başkaca verilere ihtiyaç duymamız halinde, Kişisel Veriler kapsamına bu veriler de dahil edilebilir.

Kişisel Veriler'i otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle bayiler, iş ortakları, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil siteler, mobil uygulamalar ve bunlarla sınırlı olmaksızın hizmet sağladığımız tüm kanallar üzerinden sözlü, yazılı ya da elektronik olarak İşleme Amaçları doğrultusunda toplar, işler ve Siber Güvenlik Akademi 'a ait veya adına kiralanmış fiziki, sanal veya elektronik arşiv vb. bilişim sistemlerine naklederek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda İşleme Amaçları doğrultusunda belirlenen süre boyunca saklarız.

2- KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Siber Güvenlik Akademi, Kişisel Veriler'inizi ve Kullanıcı bilgilerinizi;

Siber Güvenlik Akademi ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil işlemler, elektronik posta, başvuru/üyelik/abonelik/bülten formları veya araçları üzerinden, Siber Güvenlik Akademi ile yapılan her tür yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik olarak,

KVKK'nın 5/2(a) maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, KVKK'nın 5/2(c) maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, KVKK'nın 5/2(ç) maddesinde belirtilen Siber Güvenlik Akademi 'un hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi, KVKK'nın 5/2(d) maddesinde belirtilen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, KVKK'nın 5/2(e) maddesinde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve 5/2(f) maddesi uyarınca,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak, Kişisel Veriler'iniz ve Kullanıcı bilgileriniz ayrıca;

Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları Ve Amaçları çerçevesinde ve İşleme Amaçları kapsamında ve İşbu Politika'nın 2. maddesinde belirtilen amaçlar kapsamında ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenebilecek ve İşbu Politika'nın 3. maddesinde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

3- KİŞİSEL VERİLER'İN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR İLE AKTARIM AMACI

Kişisel Veriler'in ve Kullanıcı bilgilerinin sadece ilgili olanları, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve/veya İşleme Amaçları kapsamında ve/veya hukuki sebeplerle;

1 Bayilerimize, iş ortaklarımıza, iş bağlantılarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, teknik birimlerimize, pazarlama birimlerimize, iş birimlerimize, kişisel Veri'leri işlemekle ve yönetmekle yetkilendirilmiş personelimize, hukuki uyuşmazlıklarda kullanılmak üzere hukuk müşavirlerimize, adli veya idari makamlarca talep edilmesi halinde ilgili makamlara ve yetkilendirilmiş kişilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, evrak gönderimi kapsamında kurye, kargo veya lojistik şirketlerine, ödeme, tahsilat ve para iadesi gibi süreçlerin yürütülebilmesi için bankalara, tahsilat merkezlerine veya ödeme kuruluşlarına, hizmetlerimizin yürütülebilmesi için aracı olan altyapı işletmelerine, destek hizmetleri aldığımız bilgi/bilişim teknolojileri şirketlerine, sunduğumuz hizmetlerin İşleme Amaçları kapsamında geliştirilmesi ve yürütülmesi için gerekli olan tüm diğer üçüncü kişilere ve kurumlara, 6698 sayılı Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları Ve Amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

2 KİŞİSEL VERİLER'İNİZ, SİBER GÜVENLİK AKADEMİ TARAFINDAN YURTDIŞINA AKTARILMAMAKTADIR.

4- KİŞİSEL VERİLER'İN SAKLANMASI

Kişisel Veriler'iniz ve Kullanıcı bilgileriniz İşleme Amaçları'nın gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde, İşleme Amaçları ortadan kalkan Kişisel Veriler'iniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

5- KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel Veri sahibi, 6698 sayılı Kişisel Veriler'i Koruma Kanunu'nun, (İlgili Kişinin Hakları) başlıklı 11. Maddesi kapsamında;

1 Kişisel Veriler'inin işlenip işlenmediği hakkında bilgi alma;

2 Kişisel Veriler'i işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

3 Kişisel Veriler'inin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı hakkında bilgi alma;

4 Yurt içinde veya yurt dışında, Kişisel Veriler'inin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme;

5 Kişisel Veriler'inin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Veriler'inin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme;

6 Kişisel Veriler'in, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer Kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, Kişisel Veriler'inin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Veriler'inin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme;

7 İşlenen Kişisel Veriler sebebiyle, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle, aleyhe bir sonucun ortaya çıkması durumunda itiraz etme;

8 Kişisel Veriler'inin Kanun'a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde, İşbu zararın giderilmesini talep etme;

Haklarına sahiptir.

Kişisel Veri sahibi, Kişisel Veriler'i ile ilgili taleplerini, (Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ) uyarınca, Kişisel Veriler'i Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde, kimlik teyidi yapılması sağlanarak bu yöntemin gereksinimleri karşılanmış olacak şekilde veya Siber Güvenlik Akademi 'in info@seakademi.com adresine, elektronik imzalı olacak şekilde E-posta yoluyla iletebilir.

Kişisel Veri sahibi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için, kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içerecek şekilde yapacağı başvurusunda; Talep edilen hususun açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmesi, talep edilen konunun başvuranın şahsı ile ilgili olması veya başkası adına başvuruluyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi, ilgili kişiye ait kimlik ve adres bilgilerinin açık olarak belirtilmesi ve kimliğini tevsik edici belgelerin sunulması gerekmektedir.

Söz konusu talepler bireysel olarak yapılacak olup, yetkisiz üçüncü kişilerin Kişisel Veriler ile ilgili yapacağı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Veriler'e ilişkin talepler, Kanun'un 13. maddesine uygun olarak, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi ve Kişisel Veriler'i Koruma Kurulu tarafından ücrete ilişkin yayınlanacak tarifedeki koşulların oluşması durumunda, Siber Güvenlik Akademi 'in Kişisel Veriler'i Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Başvuru sırasında veya başvuru değerlendirilirken konuya yönelik ek bilgi ve belge talep edilmesi söz konusu olabilecektir.

KİŞİSEL VERİLER İLE İLGİLİ YAPILACAK BAŞVURULAR;

1 Kişisel Veriler'in resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi;

2 Kişisel Veriler'in özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi;

3 Kişisel Veri sahibi tarafından alenileştiren Kişisel Veriler'in işlenmesi;

4 Başvurunun, Kanun kapsamında belirtilen hususlar çerçevesinde haklı bir nedene dayanmaması;

5 Başvurunun ilgili mevzuata aykırı bir istem içermesi;

6 Başvuru usulüne uyulmaması;

Hallerinde gerekçelendirilerek reddedilir.

İşbu Politika'nın 5. maddesinde belirtilen cevaplandırma süresinin başlayabilmesi için başvuruların, posta adresi üzerinden yazılı ve ıslak imzalı olarak posta yoluyla ya da KEP üzerinden elektronik imzalı olarak E-posta yoluyla veya Kişisel Veriler'i Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle, usule uygun şekilde ve başvuranın kimliğini tevsik edici bilgi ve belgelerle yapılması gerekir.

Başvuru talebinin kabul edilmesi halinde süreç başlatılacak ve başvuru konusuna ilişkin netice, posta veya elektronik ortam üzerinden başvuru sahibine gönderilecektir. Talebin reddi halinde ise, reddedilmesine sebep olan açık gerekçe, yine posta veya elektronik ortam üzerinden başvuru sahibine gönderilecektir.

Kişisel Veri sahibi, herhangi bir Kişisel Veri'sinin Siber Güvenlik Akademi tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir başvuruda veya talepte bulunması halinde, Site'nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

POLİTİKA'NIN KABULÜ

İşbu Politika, kişisel bilgilerin gizliliğiyle ilgili ortaya çıkacak her türlü uyuşmazlık da dâhil olmak üzere Site'nin kullanımını düzenlemektedir.

SİTE'Yİ KULLANMANIZ, İŞBU BU POLİTİKA'DA VE İŞBU POLİTİKA'NIN AYRILMAZ BİR PARÇASI OLAN DİĞER POLİTİKALARDA VE EK KURALLAR'DA DÜZENLENEN TÜM ŞART VE KOŞULLAR'I EKSİKSİZ OLARAK, HİÇBİR İTİRAZA FIRSAT VERMEKSİZİN AÇIK RIZA İLE KABUL ETMENİZ/ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELMEKTEDİR.

POLİTİKA'DA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

İşbu Politika, Site'de yapılacak değişiklikleri ve bunlarla ilgili yeni düzenlemeleri belirtmek amacıyla çeşitli aralıklarla güncellenmektedir. Siber Güvenlik Akademi, İşbu Politika'yı önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda değiştirmek hakkını haizdir. Bu sebeple Politika'nın, Kullanıcı'lar tarafından sürekli ve sık sık kontrol edilmesi gerekmektedir.

Siber Güvenlik Akademi tarafından, İşbu Politika'da esaslı değişiklikler yapılması halinde, dilerse, Kullanıcı'ları, Site üzerinden yahut diğer araçlarla (e-posta göndermek, mesaj göndermek, çağrı göndermek) ve bunlarla sınırlı kalmaksızın haberdar edebilir. İşbu değişikliklerin ardından, Kullanıcı'ların, Site'nin herhangi bir bölümünü kullanmaları, Politika'da düzenlenen yeni/güncelleştirilmiş metni, şartları, koşulları ve hususları hiçbir itiraza fırsat vermeksizin açık rıza ile kabul ve beyan ettikleri ve eksiksiz olarak uyacaklarını taahhüt ettikleri anlamına gelir.

Politika'da yapılan değişiklikler, Politika, Site üzerinde yayınlandığı anda kendiliğinden yürürlüğe girecektir.

POLİTİKA'NIN YÜRÜRLÜĞÜ VE SONA ERMESİ

İşbu Politika, Kullanıcı'ların Site'yi kullanmaları anında kendiliğinden yürürlüğe girecek olup, kullanım sona ermediği müddetçe yürürlükte kalacaktır. Siber Güvenlik Akademi, herhangi bir sebep göstererek yahut hiçbir sebep göstermeksizin ve bildirimde bulunmaksızın, Kullanıcılar'ın Site'ye erişimini derhal askıya alma veya sona erdirme hakkını saklı tutar. Erişimi ve/veya kullanıcı hesabı askıya alınan veya sonlandırılan ya da Site ile ilişiği kesilen Kullanıcı, geçmişte yaptığı tüm paylaşımlardan, yorumlardan, etkileşimlerden ve bunlarla sınırlı kalmaksızın ilişkili olduğu tüm içeriklerden, İşbu Politika kapsamında hala sorumludur ve bu mesuliyet, yasaların izin verdiği en üst kapsamda süreklidir. İşbu sorumluluk, Siber Güvenlik Akademi iradesi tarafından sonlandırılmadığı sürece devam eder.

Siber Güvenlik Akademi, tek taraflı iradesiyle, Kullanıcı'ların hesap bilgilerini, paylaşımlarını, yorumlarını, etkileşimlerini ve bunlarla sınırlı kalmaksızın ilişkili oldukları tüm içerikleri Site'den ve her türlü arşivden kaldırma hakkını saklı tutar. Kullanıcı'ların Site'denfaydalanma haklarının, askıya alınması veya sonlandırılması halinde, Kullanıcı'lar, Site dahilinde sahip oldukları ve ileride sahip olabilecekleri tüm haklardan feragat ettiklerini, hiçbir itiraza fırsat vermeksizin açık rıza ile kabul, beyan ve taahhüt ederler.

BÖLÜNEBİLİRLİK

Kullanıcı'lar ve İşbu Politika kapsamında kalan kişiler, İşbu Politika'nın herhangi bir hükmünün ve/veya kimi düzenlemelerinin yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz addedilmesi halinde, bahsi geçen hükümde yer alan düzenlemeye en uygun ve tarafların gerçek niyetine en yakın etkiyi oluşturan ve taraf yükümlülüğünün bertarafına en az imkân tanıyan yürürlükteki hükmün geçerli olacağını ve bu durumun İşbu Politika kapsamındaki diğer hükümlerin yürürlüğünü ve etkisini asla bertaraf etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu Politika ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda taraflar'ın defter, kayıt, belge, bilgisayar, veritabanı, faks, E-mail, mesaj, bildirim, paylaşım, gönderi, GSM Operatör vb. kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, Kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul ve beyan eder.

İŞ BİRLİĞİ YASAĞI

Kullanıcı'lar, İşbu Politika'dan ve Site'nin kullanımından dolayı, Siber Güvenlik Akademi ile aralarında, sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi iş ilişkisi, iş birliği ilişkisi, her tür ticari ilişki, ortaklık, acentelik/bayilik tesisi vb. hiçbir ilişkinin bulunmadığını ve İşbu ilişkilerin oluşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

COĞRAFİ SINIRLAMALAR

Kullanıcı'lar, İşbu Politika'ya ve her türlü yerel, ulusal ve uluslararası kanunlara ve düzenlemelere riayet edeceklerini ve bağlı oldukları hukuk sistemlerinde Site'nin kullanımına izin verilmediği takdirde Site'yi kullanmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

İHLALLERİN BİLDİRİMİ

Kullanıcı'lar, İşbu Politika'nın, Kullanıcı'lar ve tüm üçüncü kişiler tarafından ihlali halinde, Siber Güvenlik Akademi 'yi derhal bilgilendireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MÜCBİR SEBEP

Siber Güvenlik Akademi, kendi kontrolü haricinde gelişen koşullar ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, mücbir sebep, hükumet tasarrufu (Herhangi bir gerekli lisansın iptali veya tekzibi dâhil), savaş, isyan veya network araçlarının/sağlayıcılarının tahribi ve sair nedenlerden dolayı, Kullanıcı'ların, Site'ye ve/veya kullanıcı hesaplarına erişimlerinin sonlandırılması ve/veya askıya alınması hakkını haiz olup, bu nedenle oluşabilecek Zararlar'dan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz.

GARANTİLER VE FERAGATNAME

Site'yi, tüm sorumluluğu tarafınıza ait olmak üzere kullanabilirsiniz. Site, tarafınıza "Olduğu Gibi" ve "Bulunduğu Sürece" esasında sağlanmaktadır ve dolayısıyla Siber Güvenlik Akademi, Site'de bulunan içeriklerin, bilgilerin, verilerin, paylaşımların, yayınların, haberlerin, yorumların ve bunlarla sınırlı olmaksızın her tür materyalin eksiksiz, doğru, güvenilir, güncel, gerçek olduğu ve üçüncü tarafların haklarını ihlal etmediği, Site'ye erişimin kesintisiz ve/veya hatasız olacağı, Site'nin güvenli olacağı, Siber Güvenlik Akademi  tarafından ve/veya Site'den alınan herhangi bir bilgi, veri, materyal, öneri, tavsiye veya kanaatin doğru, gerçek ve/veya güvenilir olduğu gibi kabuller, garantiler ve beyanlar dahil açık, zımni, yasal veya (ticari amaçlarla kullanılabilirlik ve/veya tatmin edici özellik ve belirli bir amaca uygun zımni garantileri dahil) diğer herhangi bir tür garanti vermemektedir ve bu manadaki her tür kabul, beyan ve garanti İşbu Politika'da tümüyle reddedilir.

Lütfen belirli yargı alanlarının zımni garantilerin hariç tutulmasını kabul etmeyebileceği ve dolayısıyla bu istisnanın sizin için geçerli olmayabileceği hususuna dikkat ediniz ve lütfen yerel kanunları kontrol ediniz.

Siber Güvenlik Akademi 'un, Site'ye ve/veya Site'nin herhangi bir özelliğine ve/veya ilgili herhangi bir özellik veya parçasına erişiminizi herhangi bir zamanda haber vermeksizin kısıtlama, askıya alma veya sona erdirme hakkı saklıdır.

Kullanıcı'lar arasında doğabilecek her türlü ihtilaf, anlaşmazlık veya uyuşmazlık veya yasalar dahilinde suç teşkil edecek herhangi bir eylem yine tarafların kendilerini bağlamakta olup, Siber Güvenlik Akademi ve Siber Güvenlik Akademi ile ilişkili personel, bayi, iş ortakları ve tüm sair kişiler, İşbu ihtilaflar kapsamında hiçbir surette sorumlu tutulamaz, dahil ve/veya garantör ve/veya şahit ve/veya hakem olarak gösterilemez.

Siber Güvenlik Akademi, yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği hallerde, uygulanan kanunlar, yargı kararları ve işlemleri, celpler ve sair yasal işlemlere riayet etmek gerektiği hallerde ve ayrıca kendi menfaatlerinin haleldar olmasını önlemek, kendisinin ve çalışanlarının, temsilcilerinin, iş ortaklarının ve Kullanıcı'ların güvenliğini ve haklarını korumak amacıyla, tarafında bulunan Kullanıcı'lara ait kişisel bilgileri tüm üçüncü kişilerle/kurumlarla paylaşma hakkını saklı tutar. Siber Güvenlik Akademi ayrıca, İşbu Politika'nın ve İşbu Politika'nın ayrılmaz bir parçası olan diğer politikaların ve Ek Kurallar'ın Kullanıcı tarafından ihlal edilmesi halinde, işbu Kullanıcı'ya ait kişisel bilgileri ve bununla sınırlı olmaksızın İşbu Kullanıcı'ya ait diğer tüm bilgileri/içerikleri/etkileşimleri ve materyali, Site'nin avukatları ve hukuk işleri görevlileri ile paylaşma hakkını haizdir.

Siber Güvenlik Akademi 'un İşbu Politika ile kendisine tanınmış hakları ve yetkileri kullanmaması, söz konusu hak ve yetkilerden feragat ettiği anlamına asla gelmez.

YARGI YETKİSİ VE GEÇERLİ KANUN

Siber Güvenlik Akademi, Site'de yer alan tüm materyal ve bilgilerin tüm ulusal konumlarda/dillerde uygun ve/veya mevcut olduğuna dair bir beyanda bulunmamaktadır.

Kullanıcı'lar ve Siber Güvenlik Akademi, Site'nin kullanımından kaynaklanan ve/veya kullanımıyla ilgili her tür ihtilaf veya davanın Türk hukukuna tabi olduğu ve İstanbul mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine teslim olacağı hususunda mutabakata varır.

Hukuk icra mercileri, taraflar arasındaki ihtilafın çözülmesi için Siber Güvenlik Akademi 'a veya Kullanıcı'lara, ilgili usul çerçevesinde, mahkeme celpleri, mahkeme emirleri ve arama emirleri vb. tebligatlar gönderebilir.

TEBLİGAT

İşbu Politika ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Siber Güvenlik Akademi 'un bilinen E-posta adresi ve Kullanıcı'nın Siber Güvenlik Akademi 'a belirttiği E-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, Siber Güvenlik Akademi 'a bildirdiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 iş günü içinde yazılı olarak Siber Güvenlik Akademi 'a bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

SÖZLEŞME BÜTÜNLÜĞÜ

İşbu Politika, Kullanıcı'lar ve Siber Güvenlik Akademi arasında, Kullanıcı'ların Site'den faydalanmasını düzenleyen esas sözleşme olup, daha önce aynı amaçla düzenlenmiş ve akdedilmiş diğer politikaların/sözleşmelerin yerini almıştır.

ÜST VE KENAR BAŞLIKLARI

İşbu Politika'nın üst ve kenar başlıkları, sadece Politika içeriğini belirtmek amacıyla yazılmış olup, hiçbir akdi ya da hukuki etkiye sahip değildir.

SİTE KULLANIM ŞARTLARI POLİTİKASI

İlgi: Site Kullanım Şartları Politikası,

İşbu belge en son 24/02/2022 tarihinde güncellenmiştir.

Bir Ankara şirketi olan Siber Güvenlik Akademi (Bundan sonra " Siber Güvenlik Akademi ", "Şirket", ya da "Biz" olarak anılacaktır.) tarafınıza ait bilgilere saygı göstermeyi ve teknolojik koşullar dâhilinde makul güvenlik sunmayı amaç edinmiştir.

İşbu Site Kullanım Şartları Politikası'nın (Bundan sonra "Politika" ya da "Sözleşme" olarak anılacaktır.) amacı, https://seakademi.com ve/veya https://*. seakademi.com internet/web adresi/sitesi/uygulaması ve ilişkili sub domain adresleri (Bundan sonra "Site", "Servis", "Hizmet" ya da "Uygulama" olarak anılacaktır.) üzerinden tüm web sayfaları, içerikleri, yayınları, bültenleri, hizmetleri, servisleri ve uygulamaları vb. (Bundan sonra "Site", "Servis", "Hizmet" ya da "Uygulama" olarak anılacaktır.) hizmetlere erişim sağlayan, Site'ye üye/abone/kayıt olan veya olmayan tüm kullanıcıların, ziyaretçilerin ve takipçilerin (Bundan sonra "Kullanıcı" ya da "Ziyaretçi" olarak anılacaktır.), Site'nin kullanımına yönelik bağlı oldukları tüm şart ve koşullar, kişisel bilgilerinin toplanması, düzenlenmesi, korunması, kullanılması, ifşa edilmesi ve Siber Güvenlik Akademi 'un İşbu bilgiler üzerindeki hakları ve düzenlemeleri hakkındaki politikamız ve prosedürlerimiz ile ilgili Kullanıcı'ları bilgilendirmektir. Kullanıcı'ların kişisel bilgilerinin ve/veya Siber Güvenlik Akademi ile paylaşacakları diğer bilgilerin toplanması, düzenlenmesi, korunması, kullanılması ve ifşa edilmesi hakkında gerekli izinlerin alınması, İşbu Politika ve İşbu Politika'nın ayrılmaz bir parçası olan diğer politikalar ve kurallar kapsamındadır.

İşbu Politika, herhangi bir zamanda ve Siber Güvenlik Akademi 'un tek taraflı iradesiyle, bildirim yapılarak veya yapılmaksızın ve/veya haber vermeksizin değiştirilebilir. Belirtilen şekilde değişiklik yapılması halinde, İşbu Politika'nın değişik güncel metinleri Site'de yayınlanacak ve söz konusu değişiklikler yayınlanma tarihinde yürürlüğe girecektir. Politika'nın son güncellenme tarihi, metinlerin en üstünde bulunmaktadır. Güncellenme tarihini takip edebilmeniz amacıyla son değişiklik tarihi, Siber Güvenlik Akademi tarafından Politika'nın en başında belirtilecektir. Güncellenmiş her yeni sürüm, hali hazırda toplanmış bilgiler için de hüküm ifade eder. Bu sebeple, değişiklikleri takip edebilmeniz için düzenli olarak İşbu Politika'yı takip etmeniz gerekmektedir. Politika değişikliklerini takip etmek herhangi bir bildirime bağlı olmaksızın Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Değişiklikler yayınlandıktan sonra Site'yi kullanmaya devam etmeniz, İşbu değişiklikleri kabul ettiğiniz ve onlarla bağlı olduğunuzu beyan ettiğiniz ve eksiksiz olarak uyacağınıza taahhüt ettiğiniz anlamına gelecektir.

İşbu Politika, Kullanıcı'lar tarafından kolayca görüntülenebilecek şekilde ve ayrıca Site'nin ilgili sayfalarında bağlantı verilmiş olarak, https://seakademi.com ve/veya https://*.seakademi.com adresi üzerinden yayınlanmakta olup, Politika sürüm ve içerdiği hususlara ilişkin değişikliklerin takip edilmesi sorumluluğu Kullanıcı'lara aittir.

İşbu Politika ile doğrudan bağlantılı ve İşbu Politika'nın ayrılmaz bir parçası olan diğer politikalar, "altı çizgili text" şeklinde belirtilmiş ve İşbu text'lere, tıklandığında ilgili politikanın kolayca görüntülenmesi sağlanacak şekilde bağlantı verilmiştir.

Site'nin kullanımı, İşbu Politika'nın ayrılmaz bir parçası olan bazı "Ek Kurallar" ile düzenlenebilir. Site'yi kullanmanız, İşbu Ek Kurallar'ı kabul etmeniz/ettiğiniz anlamına gelecektir.

İşbu Politika, Kullanıcı ve Siber Güvenlik Akademi arasında akdedilen ve Politika ile ilişkili tüm hususlarda eksiksiz ve itirazsız olarak mutabık kalındığını gösteren resmi bir sözleşmedir. Kullanıcı, Site'yi kullanarak İşbu Politika'da düzenlenen ve İşbu Politika'nın ayrılmaz bir parçası olan diğer politikalarda ve Ek Kurallar'da düzenlenen tüm "Şart ve Koşullar" ile bağlı olduğunu, bunlara eksiksiz ve itirazsız olarak uyacağını ve herhangi ihlal söz konusu olduğunda, bu sebeple doğabilecek her tür zararlardan, hasarlardan, yoksunluklardan, kayıplardan, maliyetlerden ve mağduriyetlerden (Bundan sonra "Zararlar" olarak anılacaktır.) tümüyle sorumlu olduğunu ve İşbu Zararlar'ı tam ve eksiksiz olarak temin ve tazmin edeceğini ve bu mesuliyetin, yasal düzenlemelerin izin verdiği en üst kapsamda sürekli olduğunu, hiçbir itiraza fırsat vermeksizin açık rıza ile kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Politika ve/veya Site hakkındaki görüş, öneri ve sorularınızı info@seakademi.com adresine E-mail, İlgi: Site Kullanım Şartları Politikası, adresine posta göndermek suretiyle Siber Güvenlik Akademi 'a iletebilirsiniz.

SİTE'Yİ KULLANMANIZ, İŞBU BU POLİTİKA'DA VE İŞBU POLİTİKA'NIN AYRILMAZ BİR PARÇASI OLAN DİĞER POLİTİKALARDA VE EK KURALLAR'DA DÜZENLENEN TÜM ŞART VE KOŞULLAR'I EKSİKSİZ OLARAK, HİÇBİR İTİRAZA FIRSAT VERMEKSİZİN AÇIK RIZA İLE KABUL ETMENİZ/ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELMEKTEDİR.

EĞER İŞBU POLİTİKA'DA VE İŞBU POLİTİKA'NIN AYRILMAZ BİR PARÇASI OLAN DİĞER POLİTİKALARDA VE EK KURALLAR'DA DÜZENLENEN HUSUSLARLA BAĞLI OLDUĞUNUZU KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN SİTE'Yİ KULLANMAYINIZ.

Seakademi.com (Bundan sonra "seakademi" olarak anılacaktır.) bir Siber Güvenlik Akademi markası ve ürünüdür. Siber Güvenlik Akademi, Site'de toplanan, derlenen ve düzenlenen tüm bilgilerin ve yürütülen uygulamaların ve telif haklarının yetkili tek sahibidir.

Siber Güvenlik Akademi, Site'de her türlü değişiklik yapma, düzenleme, güncelleme, kaldırma vb. hakkını saklı tutmakta olup, Site ile ilgili hiçbir vaatte bulunmamaktadır. Kullanıcı'ların, Site'yi kullanma hakkı ve bu kapsamdaki fiilleri, eylemleri ve bunlarla sınırlı olmaksızın tüm etkileşimleri, İşbu Politika'da ve ayrılmaz bir parçası olan diğer politikalarda ve Ek Kurallar'da düzenlenen Şart ve Koşullar ile sınırlıdır.

İşbu Politika içerisinde geçen " Siber Güvenlik Akademi " ifadesi ayrıca, Site'yi ve/veya bağlama göre bağlı şirketlerden, mecralardan veya alanlardan birini anlatır.

Kullanıcı, Site'yi kullanması halinde, İşbu Politika'da ve ayrılmaz bir parçası olan diğer politikalarda ve Ek Kurallar'da belirtilen tüm Şart ve Koşullar'ı açık rıza ile eksiksiz ve itirazsız olarak kabul ettiğini ve bunlara uyacağını, aksi durumda, doğabilecek Zararlar'ı tam ve eksiksiz olarak temin ve tazmin edeceğini ve bu mesuliyetin, yasal düzenlemelerin izin verdiği en üst kapsamda sürekli olduğunu, hiçbir itiraza fırsat vermeksizin beyan ve taahhüt eder. Bu sebeple, lütfen bu belgedeki Şart ve Koşulları dikkatlice okuyunuz.

SİTE'YE ERİŞİM VE BAĞLANTI

Kullanıcı'lar, Site'ye sadece yasalar ile uyumlu, resmi ve etik yükümlülükleri yerine getirmiş, gerekli izin ve sertifikalara sahip şirketlerin bilinen/popüler işletim sistemleri (Örneğin: Windows, Android, IOS vb.) ve İşbu işletim sistemleri ile uyumlu ve otoriteler tarafından onay ve tavsiye almış bilinen/popüler internet tarayıcıları (Örneğin: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla, Opera, Safari, Yandex vb.) ya da bilinen/popüler cihaz üreticilerinin standartlarına, mecburiyetlerine ve politikalarına uyumlu uygulama katmanları üzerinden, otomasyon sayılmayacak yöntemlerle ve fiziksel takip kaydıyla manuel olarak erişebilir ve bağlantı kurabilirler.

Kullanıcı'lar, sayılanlar dahil olup bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla virüs, zaman bombası, truva atı, cancelbot, solucan vb. içeren ya da bu nitelikteki ve/veya İçerik'leri otomatik olarak internetteki gruplara gönderen ve/veya zarar vermek, ele geçirmek, bilgi çalmak vb. kötü niyetle üretilmiş, tasarlanmış veya bu yönde revize edilmiş ve/veya gerekli güvenlik önlemleri alınmamış ve/veya yasa dışı ve/veya internet servis sağlayıcısı bağlantı bilgilerini gizleyen veya farklı lokasyonda gösteren ve/veya otomatikleştirilmiş teknolojileri veya dijital teknolojileri kullanan vb. her tür bilgiler, içerikler, kodlar, yazılımlar, programlar, scriptler, botlar, araçlar, cihazlar, donanımlar, bileşenler, hizmetler, uygulamalar vb. aracılığı ile Site'ye erişim sağlamayacaklarını ve bağlantı kurmak için kullanmayacaklarını, aksi takdirde, İşbu maddenin ihlali nedeniyle doğabilecek tüm Zararlar'dan sorumlu olduklarını ve İşbu Zararlar'ı tam ve eksiksiz olarak temin ve tazmin edeceklerini ve bu mesuliyetin sürekli olduğunu, hiçbir itiraza ve anlaşmazlığa fırsat vermeksizin açıkça ve rıza ile kabul, beyan ve taahhüt ederler.

SİTE'NİN AMACINA UYGUN KULLANIMI

Kullanıcı'lar, sayılanlar dahil olup bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Siber Güvenlik Akademi 'un kesin takdiriyle uygun olmadığını düşüneceği ve/veya Site'nin ve Servis'lerin amacının dışına çıkacağı ve/veya İşbu Politika'da ve ayrılmaz bir parçası olan diğer politikalarda ve Ek Kurallar'da belirtilen hükümlerden herhangi birini ihlal eden ve/veya Site'nin kalitesine ve marka bilinirliğine zarar veren ve/veya Siber Güvenlik Akademi 'a ve onun personeline veya sair kişilere hakaret etmek, iftirada bulunmak ya da itibarını lekelemek gibi herhangi eylemleri kapsayan ve/veya propaganda, kampanya, bildiri gibi herhangi faaliyetleri kapsayan ve/veya yasadışı bir eylem teşkil eden ya da Site için yürürlükteki yasalarca yasaklanan herhangi eylemlerde ve faaliyetlerde bulunmayacaklarını ve İşbu hususlara ilişkin, sayılanlar dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her tür yazılı, görsel, dijital, medya, materyal vb. bilgiler ve içerikler (Bundan sonra "İçerik" olarak anılacaktır) paylaşmayacaklarını ve bilgi aktarımı yapmayacaklarını ve ayrıca, Siber Güvenlik Akademi 'a ve Site'ye ilişkin hiçbir yükümlülük doğurmayacaklarını ve oluşması halinde, İşbu yükümlülükten ve neticesinde doğabilecek tüm Zararlar'dan sadece kendilerinin sorumlu olduğunu, Siber Güvenlik Akademi 'un ve onun iş ortaklarının ve tüm sair kişilerin sorumlu olmadığını ve sorumlu tutulamayacağını ve İşbu Zararlar'ı tam ve eksiksiz olarak temin ve tazmin edeceklerini ve bu mesuliyetin sürekli olduğunu, hiçbir itiraza ve anlaşmazlığa fırsat vermeksizin açıkça ve rıza ile kabul, beyan ve taahhüt ederler.

SİTE'DE YER ALAN BİLGİLER VE İÇERİKLER

Site'de yer alan verilerin ve bilgilerin tamamen veya kısmen çeşitli botlar, yazılımlar, scriptler, uygulamalar veya programlar yardımı ile elde edilmesi veya kullanılması, İşbu bilgilerin çoğaltılması, yayınlanması, kopyalanması ya da Site'nin bütününün veya bir kısmının farklı bir internet/web sitesinde, uygulamada, programda veya herhangi alanda izinsiz olarak kullanılması yasaktır.

Aşağıdaki hususlarla ilgili tüm sorumluluk yalnızca Kullanıcı'lara aittir;

1 Site'ye Kullanıcı tarafından sunulan İçerik'ler,

2 Site'nin kullanımı sırasında Kullanıcı tarafından yayınlanan, aktarılan, iletilen, gönderilen ve sair her türlü erişilebilir ve/veya erişilemez kılınan İçerik'ler,

3 Kullanıcı'ların birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan her tür ilişkileri, iletişimleri, etkileşimleri ve sair paylaşımları.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Site'de bulunan her tür yazılı, görsel, medya ve diğer materyale ait tüm telif hakları, ticari markalar ve diğer fikri mülkiyet hakları Siber Güvenlik Akademi 'a aittir veya sahibinin izniyle Site'ye dahil edilmiştir.

Site'de bulunan hiçbir İçerik ve diğer materyal kopyalanamaz, çoğaltılamaz, satılamaz veya ticari/sosyal kazanç amacıyla dağıtılamaz, değiştirilemez ve başka herhangi bir tür çalışmaya, yayına veya web sitesine, mecraya ve uygulamaya dahil edilemez.

Site'de sergilenen ticari markalar, logolar, karakterler ve hizmet markaları (topluca "Ticari Marka") Siber Güvenlik Akademi 'a aittir. Site'de bulunan hiçbir şey, Site'de sergilenen herhangi Ticari Marka'ya ait lisansın veya kullanım hakkının verildiği olarak yorumlanamaz. Site'de sergilenen Ticari Marka'ları veya diğer herhangi bir içeriği, İşbu Şart ve Koşullar'da belirtilen durumlar hariç herhangi amaçla kullanmanız kesinlikle yasaktır. Ayrıca, Siber Güvenlik Akademi 'un fikri mülkiyet haklarını, gerekli hallerde yasaların izin verdiği ölçüde hukuki ve cezai olarak sonuna kadar koruyacağı, korumak için hukuken mümkün ve geçerli her tür tedbiri alacağı burada açıkça beyan edilir.

ÇEREZLER VE WEB İŞARETLERİ

Siber Güvenlik Akademi veya iş ortakları, Site'den en verimli şekilde faydalanabilmenizi sağlamak ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için ihtiyaç olması halinde desteklenen tarayıcılarda çerez özelliğini ve Site'yi kullanımınızı izleyen ve sunulan hizmetleri, yayınları, reklamları, kampanyaları, tanıtımları özelleştirme imkânı sağlayan ve bu doğrultuda gerekli bilgileri toplayan "web işaretleri" (web beacons) gibi standart internet araçları kullanabilirler. Kullanıcı'lar, söz konusu araçların kullanımına yönelik düzenlemeleri içeren ve İşbu Politika'nın ayrılmaz bir parçası olan Çerez Politikası'nı bildiklerini, okuduklarını, anladıklarını ve eksiksiz olarak uyacaklarını, hiçbir itiraza ve anlaşmazlığa fırsat vermeksizin açıkça ve rıza ile kabul, beyan ve taahhüt ederler.

KULLANICI'YA AİT BİLGİLERİN İŞLENMESİ

Kullanıcı'lar, kişisel bilgileri ve diğer bilgileri hakkında tarafların yürütebilecekleri uygulamalara ve süreçlere ilişkin, İşbu Politika'nın ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası'nı ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nı bildiklerini, okuduklarını, anladıklarını ve eksiksiz olarak uyacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

SİTE'DEN FAYDALANMANIN KISITLANMASI

Kullanıcı'lar, aşağıdakiler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi faaliyette bulunmayacaklarını ve İşbu hususlarda İçerik paylaşımı ve bilgi aktarımı yapmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

1 Kullanıcı'lar hakkında bilgi toplayan ve biriktiren her tür bilgiler, içerikler ve uygulamalar,

2 İnternet kullanıcılarının bilgilerini toplamak ve dağıtmak dâhil, ancak bununla sınırlı olmayacak şekilde, uygulanan hukukun izin verdiği haller müstesna olmak üzere, üçüncü şahısların özel hayatlarını ihlal eden her tür faaliyete katılım sağlayan her tür bilgiler, içerikler ve uygulamalar,

3 Virüsleri, solucanları ya da her tür zararlı, yıkıcı, ele geçirici veya bozucu kodları, yazılımları, scriptleri, programları, uygulamaları veya materyali paylaşmak, yaymak ve iletmek,

4 Spam, spim(IM servislerinde kullanılan SPAM tipi), phising, trolling (Kullanıcıları internet ortamında bir siteye veya mecraya çekmeye çalışmak) gibi aktivitelerin herhangi şekilde kullanıldığı her tür bilgiler, içerikler, bağlantılar, işaretler ve uygulamalar,

5 Site'yi, spam ve kimliği belirsiz mailler göndermek için kullanan her tür bilgiler, içerikler ve uygulamalar,

6 Site'yi veya Site'nin sunucularını, servis sağlayıcılarını, altyapısını, bağlı olduğu internet ağlarını engelleyen, bozan veya sekteye uğratan, ya da, Site'nin ilişkili olduğu internet ağlarının veya hizmet sağlayıcılarının herhangi gerekliliğine, sözleşmelerine ve düzenlemelerine aykırı her tür bilgiler, içerikler ve uygulamalar,

7 Siber Güvenlik Akademi sunucularına veya bulunduğu ağa herhangi şekilde virüs, solucan, zararlı kod vb. içeren yazılım, dosya, bilgisayar kodu ya da herhangi bilgisayarın veya sunucunun yazılımını, donanımını, işletim sistemini veya haberleşme aracını engelleyen, yok eden, ele geçiren veya çalışma fonksiyonlarını sınırlayan her tür program, yazılım, script, dosya, kod vb. bilgileri, içerikleri veya materyali yüklemek, paylaşmak, yaymak ve iletmek,

8 Site'ye, Siber Güvenlik Akademi 'un kanaatiyle rahatsızlık veya hasar veren, Siber Güvenlik Akademi 'un veya üçüncü tarafın sistem veya ağ güvenliğini ihlal eden her tür bilgiler, içerikler ve uygulamalar,

9 Site'nin kullanımında tersine mühendislik ya da Site kaynak kodlarını ve dosyalarını bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi işlemlerde bulunmak,

10 İstemci (Kullanıcı'ların Site'ye erişmek için kullandıkları tarayıcı) ile Site sunucuları arasında bağlantı ve talep bilgilerini içeren "Header" başlıklarını takip etmek veya manipüle etmek amacına yönelik herhangi işlemlerde bulunmak,

11 Site'nin istek ve cevap sisteminin, tasarlandığı şekil ve bilgi türü akışı kapsamının dışında hareket etmesine sebep olacak herhangi işlemlerde bulunmak,

12 Kendi kimlik bilgilerini veya servis sağlayıcısı bağlantı bilgilerini veya lokasyon bilgilerini gizlemek için Internet Protokolü (IP) başlıklarını taklit eden ya da tanımlama bilgilerini sahtesiyle değiştiren her tür bilgiler, içerikler ve uygulamalar,

13 Site'de bulunan tüm sözleşmelere, politikalara ve Ek Kurallar'a aykırı hareketler, davranışlar ve eylemlerde bulunmak.

Kullanıcı'lar, İşbu hususları ancak sınırlandırmamak kaydıyla, ihlal etmeleri nedeniyle doğabilecek tüm Zararlar'dan sadece kendilerinin sorumlu olduğunu ve bu netice ile Siber Güvenlik Akademi 'un ve onun personelinin, iş ortaklarının ve tüm sair kişilerin uğradığı tüm Zararlar'ı tam ve eksiksiz olarak temin ve tazmin edeceklerini ve bu mesuliyetin sürekli olduğunu, hiçbir itiraza ve anlaşmazlığa fırsat vermeksizin açıkça ve rıza göstererek kabul, beyan ve taahhüt ederler.

KULLANICI HESABI VE PROFİLİ

Site'nin veya belirli özelliklerinin kullanılabilmesi için kişisel bilgilerin verilmesi ve kullanıcı hesabı kaydı oluşturulması gerekebilir. Kayıt oluşturmak isteyen Kullanıcı doğru, eksiksiz ve güncel bilgilerini vereceğini peşinen kabul eder. Kullanıcı'nın eksik ve/veya hatalı bilgi vermesi durumunda, İşbu Politika tümüyle ihlal edilmiş sayılacak ve kullanıcı hesabı, bilgilendirme yapılmaksızın kapatılabilecektir.

Siber Güvenlik Akademi, Kullanıcı tarafından oluşturulan kullanıcı hesabı kaydının kabul edileceği veya onaylanacağı yönünde hiçbir garanti ve süre vermez. Ayrıca, dilediği kullanıcı hesabını haber vermeksizin ve bildirimde bulunmaksızın askıya alabilir veya kapatabilir. Bu sebeple doğabilecek Zararlar'dan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz.

Tek Hesap: Kullanıcı Site'de sadece tek bir kullanıcı hesabına veya profiline sahip olabilir. Birden fazla hesap oluşturan Kullanıcı'nın tüm hesapları kapatılır ve tekrar kayıt olmasına izin verilmez.

Münhasır Kullanım: Tarafınızla ilişkilendirilmiş kullanıcı hesabınız şahsınıza münhasırdır ve İşbu hesabı üçüncü kişilere kullandırtma ve/veya devretme hakkınız yoktur.

Oturum Bilgileri: Site'de kullanıcı hesabı kaydı oluştururken, İşbu hesabın tarafınıza özel olabilmesi için bir kullanıcı adı (nickname) ve şifre belirlemeniz gerekir.

Hesap Bilgileri: Kullanıcı hesabı ile ilişkilendirilmiş, oturum bilgilerinin dışında kalan diğer bilgilerdir. İşbu bilgiler, Kullanıcı'nın kişisel bilgilerini de içerir ve Kullanıcı, Site'yi kullanırken gerekli olduğu her durumda doğru, eksiksiz ve güncel bilgilerini vereceğini kabul ve beyan eder.

Kullanıcı adı olarak aşağıdakiler belirlenemez:

1 Üçüncü bir kişinin yerini alma maksadıyla ona ait kullanıcı adı,

2 Herhangi birine ait bir hak ve/veya o hakka ait bilgiler içeren kullanıcı adı,

3 Yasadışı, meşru olmayan ve/veya üçüncü bir şahsı rahatsız edecek kullanıcı adı,

4 Farklı bir Kullanıcı'ya ait kullanıcı adına çok benzer kullanıcı adı,

5 Ürün, marka, kurum, web sitesi, mecra, uygulama, reklam, kampanya, tanıtım, propaganda vb. içeren kullanıcı adı,

6 Kültür, toplum ve inanç değerlerine aykırı ifadeler içeren kullanıcı adı,

7 Küfür, hakaret, argo, şiddet, homofobik, pornografik, siyasi vb. ifadeler içeren kullanıcı adı.

Kullanıcı hesabının ve kullanıcı adı, şifre gibi oturum bilgilerinin gizliliğini temin etmek Kullanıcı'nın sorumluluğundadır. Bu nedenle Kullanıcı, Site'yi kullanımı ve ilgisi bittikten sonra ve fakat Site'den ayrılmadan önce kullanıcı hesabı oturumunu kapatacaktır. Kullanıcı, kullanıcı hesabına yönelik güvenliğin tehlikede olduğundan ve/veya oturum bilgilerinin üçüncü kişilerin eline geçtiğinden şüphe ettiği anda, Siber Güvenlik Akademi 'u derhal, bilinen E-mail adresi üzerinden ya da Site'de bulunan ilgili iletişim araçlarını kullanarak konuya ilişkin haberdar edecektir.

Siber Güvenlik Akademi, ilgili izinsiz kullanımı takip edebilir, kullanıcı hesabınızı dondurabilir ve/veya gerekli diğer önlemleri alabilir. İzinsiz erişim hakkındaki bildiriminiz, Siber Güvenlik Akademi tarafından bir önlem alınmasını zorunlu kılmaya yeterli olmayıp, Siber Güvenlik Akademi, kullanıcı hesabınızın izinsiz kullanımı dolayısıyla doğabilecek risklere karşın sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı, İşbu riskler doğrultusunda oluşabilecek Zararlar'dan kendisinin sorumlu olduğunu ve bunları tam ve eksiksiz olarak temin ve tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden Kullanıcı'nın kendisi sorumludur. Aksi halde oluşabilecek veri kayıplarından, güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Siber Güvenlik Akademi sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı hesabına, kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra İşbu hesap dolayısıyla Siber Güvenlik Akademi 'un, iş ortaklarının ve tüm üçüncü kişilerin uğrayacağı Zararlar'dan İşbu hesabın sahibi olan Kullanıcı sorumludur.

Kullanıcı, hesap bilgileri üzerinde değişiklik yapmak isterse, Siber Güvenlik Akademi 'a, İşbu değişikliğe sebep olan konu hakkında detaylı açıklama içeren bir talep açması gerekir. Siber Güvenlik Akademi, İşbu talebi yerine getireceği yönünde hiçbir garanti ve süre vermez ve bu sebeple doğabilecek Zararlar'dan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı'lar, sahip oldukları kullanıcı hesabından dolayı, Siber Güvenlik Akademi ile aralarında, sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi iş ilişkisi, iş birliği ilişkisi, her tür ticari ilişki, ortaklık, acentelik/bayilik tesisi vb. hiçbir ilişkinin bulunmadığını ve İşbu ilişkilerin oluşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Siber Güvenlik Akademi, İşbu Politika'nın ihlal edilmesi halinde, herhangi bildirimde bulunmaksızın Kullanıcı'yı Site'den men edebilir veya belirli özelliklere erişimini kısıtlayabilir ya da kullanıcı hesabını askıya alabilir veya kapatabilir. Kullanıcı'lar, Siber Güvenlik Akademi tarafından tekrar izin verilmedikçe, İşbu men kapsamına eksiksiz olarak uyacaklarını ve men kapsamına aykırı herhangi davranışta veya denemelerde bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Kullanıcı'lar, İşbu maddede belirtilen hükümlere eksiksiz olarak uyacaklarını ve İşbu maddeye aykırı hareketleri neticesinde ve/veya kullanıcı hesaplarına ilişkin ve/veya kullanıcı hesapları aracılığıyla doğabilecek Zararlar'dan ve/veya üçüncü kişilerin kullanıcı adlarını, şifrelerini veya diğer bilgilerini ele geçirmesi sonucu kullanıcı hesaplarının rızaları hilafına kullanılmasından ve bu sebeple doğabilecek Zararlar'dan kendilerinin sorumlu olduğunu ve Siber Güvenlik Akademi 'un sorumlu olmadığını ve sorumlu tutulamayacağını ve bu sebeple Siber Güvenlik Akademi 'un, iş ortaklarının ve tüm sair kişilerin uğrayacakları Zararlar'ı tam ve eksiksiz olarak temin ve tazmin edeceklerini ve bu mesuliyetin sürekli olduğunu, hiçbir itiraza ve anlaşmazlığa fırsat vermeksizin açıkça ve rıza ile kabul, beyan ve taahhüt ederler.

SERVİS'LER VE TOPLULUK HİZMETLERİ

Kullanıcı'lar, Site'yi kullanırken, İçerik paylaşımına ve topluluk hizmetlerine yönelik düzenlemeleri içeren ve İşbu Politika'nın ayrılmaz bir parçası olan Topluluk Kuralları Politikası'nı bildiklerini, okuduklarını, anladıklarını ve eksiksiz olarak uyacaklarını, hiçbir itiraza ve anlaşmazlığa fırsat vermeksizin açıkça ve rıza ile kabul, beyan ve taahhüt ederler.

TALEP VE BİLDİRİMLER

Kullanıcı'lar, Siber Güvenlik Akademi 'a, Site veya kullanıcı hesaplarıyla ilgili ya da yürütülen uygulamalara ilişkin talep ve bildirim açmak istemeleri halinde, talep sistemine yönelik düzenlemeleri içeren ve İşbu Politika'nın ayrılmaz bir parçası olan Talep ve Bildirim Politikası'nı bildiklerini, okuduklarını, anladıklarını ve eksiksiz olarak uyacaklarını, hiçbir itiraza ve anlaşmazlığa fırsat vermeksizin açıkça ve rıza ile kabul, beyan ve taahhüt ederler.

GERÇEĞE AYKIRI BİLGİ YASAĞI

Kullanıcı'lar, Siber Güvenlik Akademi 'a ve Site'ye, kasten ya da kasten olmadığı önemsenmeksizin sahte, güncel olmayan, yanlış yönlendirici veya gerçeğe aykırı bilgiler vermeyeceklerini ve ayrıca, üçüncü şahıslara ait olan kişisel verileri (Kanunda tanımlandığı anlamda herhangi bir kişiyi ayırt etmeye yarayan her türlü bilgi ve içerik bu kapsamda kabul edilecektir.) ve üçüncü kişilere ait olan ödeme bilgilerini (Kredi kartı bilgileri Siber Güvenlik Akademi tarafından muhafaza edilmemektedir.) izin alınmaksızın kullanmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Aksi takdirde, İşbu bilgiler sebebiyle doğabilecek Zararlar'dan tümüyle sorumlu olduklarını ve ayrıca, Siber Güvenlik Akademi 'un ve onun personelinin, iş ortaklarının ve tüm sair kişilerin uğradığı Zararlar'ı tam ve eksiksiz olarak temin ve tazmin edeceklerini ve bu mesuliyetin sürekli olduğunu hiçbir itiraza ve anlaşmazlığa fırsat vermeksizin açıkça ve rıza göstererek kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Siber Güvenlik Akademi 'a aktarılmış olan bilgilerin daha sonradan sahte, yanlış yönlendirici, güncelliğini yitirmiş veya gerçeğe aykırı hale gelmesi halinde, söz konusu değişiklik derhal Siber Güvenlik Akademi 'a bildirilecektir.

AKTARILAN İÇERİK VE BİLGİLER

Siber Güvenlik Akademi 'a Site üzerinden ve/veya çeşitli formlar, elektronik postalar ve mesajlar üzerinden yahut başka yollarla aktardığınız ve kişisel olmayan İçerik'lerinizin tümünün gizli ve tescilli olmadığı kabul edilecektir. İşbu İçerik'ler, Siber Güvenlik Akademi 'un mülkü haline gelir ve çoğaltma, kamuya açma, pazarlama, aktarma, yayınlama ve ilan etme dahil olup bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir amaçla kullanılabilir. Ayrıca, Siber Güvenlik Akademi, aktardığınız herhangi bir İçerik'te bulunan her tür fikri, grafik sanat çalışmasını, icadı, geliştirmeyi, öneriyi veya konsepti (ürün geliştirme, üretme, reklam ve pazarlama dahil olup bunlarla sınırlı olmaksızın) herhangi amaçla kullanmakta serbesttir. Söz konusu kullanım bilgileri, ibraz eden tarafa tazminat hakkı vermez. Bilgileri göndererek ibraz ettiğiniz İçerik üzerinde hak sahibi olduğunuzu, bunların iftira niteliğinde olmadığını ve Siber Güvenlik Akademi tarafından her tür kullanımının herhangi üçüncü kişinin haklarını ihlal etmeyeceğini ya da yürürlükteki yasaların ihlaliyle karşı karşıya bırakmayacağını garanti edersiniz. Aksi durumda, Kullanıcı, tüm sorumluluğun tarafına ait olduğunu ve doğabilecek Zararlar'ı tam ve eksiksiz olarak temin ve tazmin edeceğini ve bu mesuliyetin sürekli olduğunu, hiçbir itiraza fırsat vermeksizin açıkca ve rıza ile kabul, beyan ve taahhüt eder. Siber Güvenlik Akademi, aktarılan bilgileri kullanmakla yükümlü değildir.

YASAL VE MEŞRU İFŞA

Kullanıcı'lar, aktardıkları her türlü bilgilerin, yürürlükteki mevzuat tarafından öngörülmesi halinde, tek taraflı olarak ve izne gerek olmaksızın, aşağıdaki hallerde Siber Güvenlik Akademi tarafından ifşa edilebileceğini kabul ve beyan ederler;

1 Yasalara uymak, yasaların ve yasal prosedürlerin uygulanabilmesi için gereklilikleri yerine getirmek,

2 Siber Güvenlik Akademi 'un veya tüm üçüncü kişilerin haklarını ve mülkiyetlerini korumak,

3 Herhangi birisi (Kullanıcı'lar dâhil olmak üzere) zarar verilmek veya şiddete maruz bırakılmakla tehdit edildiğinde, İşbu kişinin sağlığını ve/veya güvenliğini temin etmek.

GİZLİ BİLGİLERİN KULLANIMI YASAĞI

Kullanıcı'lar;

1 Gizli Bilgileri,

2 Sair telif haklı içeriği, ticari markayı, Site üzerinden elde edilebilecek müseccel bilgileri,

Siber Güvenlik Akademi 'un ve/veya İşbu bilgilerin sahibinin önceden alınmış muvafakati olmadıkça yayınlamamayı, kopyalamamayı, aktarmamayı, yaymamayı, ifşa etmemeyi, kamuyla paylaşmamayı, bunlardan türev herhangi bir çalışma yapmamayı, bunları ticari amaçlı kullanmamayı ve/veya bunların kopyasını çıkartmamayı kabul ve taahhüt ederler.

BAŞKA WEB SİTELERİNE BAĞLANTILAR

Site'de, reklam verenler gibi Siber Güvenlik Akademi 'un sahibi olmadığı tüm üçüncü kişilerin internet sitelerine, uygulamalarına veya herhangi alanlarına linkler (bağlantılar) verilmiş olabilir ve bu durumda Siber Güvenlik Akademi, İşbu alanların işlevi, içeriği, verdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve gerçekliği, hizmet anlayışları ve ilkeleri, kişisel bilgilerin işlenmesini düzenleyen politikaları ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bağlantılar iyi niyetle verilmiştir ve Siber Güvenlik Akademi, bağlantı verdiği İşbu alanlar üzerinde daha sonra yapılan değişikliklerden sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz.

Başka web sitelerine, uygulamalara veya alanlara bağlantı verilmesi, İşbu alanların Siber Güvenlik Akademi tarafından desteklendiği anlamına gelmez. Site'de bağlantı verilen reklamlara veya sponsorların düzenlediği çekilişlere, tanıtımlara veya kampanyalara katılımınız, İşbu alanlar ile olan bireysel yahut ticari ilişkileriniz (ki burada, malların ve hizmetlerin teslimi ve ödemesi dâhil, İşbu reklam verenlere ve sponsorlara iradi olarak verdiğiniz her tür kişisel bilgiler, onlara taahhüt ettiğiniz her tür şartlar, kurallar ve akdi beyanlar.) tamamen tarafınızın sorumluluğundadır. Kullanıcı'lar, bu tür ilişkilerinin, reklam verenler, sponsor firmalar ve tüm sair kişiler ile bilgi paylaşımlarının ve Site'de İşbu alanlara link verilmiş olması nedeniyle ortaya çıkabilecek Zararlar'dan sadece kendilerinin sorumlu olduğunu, Siber Güvenlik Akademi 'un sorumlu olmadığını ve sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcı'lar, Site'den bağlantı verilen İşbu alanları ziyaret ederken, yasal ve gizlilik bildirimlerini dikkatle okuyacaklarını ve bu doğrultuda hareket edeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

E-MAİL VE MESAJ (SMS) GÖNDERİMİ

Kullanıcı'lar, aşağıdakiler dahil olup bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Site kullanımının gereksinimleri, kullanıcı hesabına yönelik işlemler veya Site kapsamında gerçekleştirilen güncellemeler, değişiklikler ya da Kullanıcı'ya özel teklifler ile ilgili, Siber Güvenlik Akademi tarafından, Siber Güvenlik Akademi 'a haricen verdikleri veya sistemde kayıtlı E-mail adreslerine ve telefon (GSM) numaralarına gönderilecek her tür bilgilendirme, duyuru, bülten, tanıtım, kampanya, promosyon, ürün, reklam, pazarlama vb. içeren E-mail ve/veya mesaj (SMS) için, tekrardan izin, teyit veya onay alınmasına gerek olmadan izin verdiklerini ve İşbu gönderimlerin bilgileri dahilinde olduğunu kabul ve beyan ederler.

Sistem Bilgilendirmeleri: Site kapsamında yürütülen altyapı çalışmaları ve/veya Site ile ilgili güncellemeler hakkında duyuru ve bilgilendirme amaçlı gönderimler.

Site Bilgilendirmeleri: Site'nin kullanımı ve/veya Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen herhangi işlemler öncesinde veya sürecinde bilgi, güvenlik, doğrulama veya teyit amaçlı gönderimler.

Kullanıcı Hesabı Bilgilendirmeleri: Kullanıcı hesabı üzerinde yürütülen ve/veya kullanıcı hesabı ile ilgili işlemlere yönelik bilgi, güvenlik, doğrulama veya teyit amaçlı gönderimler.

Reklam, Tanıtım ve Promosyon Gönderimleri: Siber Güvenlik Akademi 'a ve/veya onun iş ortaklarına ve/veya tüm üçüncü kişilere ait duyuru, bülten, reklam, tanıtım, promosyon, kampanya vb. içeren gönderimler.

Kullanıcı'lar, İşbu hüküm içerisinde geçen maddeler doğrultusunda gönderilecek olan maillerin ve/veya mesajların (SMS), kendilerinden tekrardan onay alınmaksızın izinleri ve bilgileri dahilinde olduğunu kabul ve beyan ederler.

Siber Güvenlik Akademi tarafından gönderilen maillerin ve/veya mesaj (SMS) içeriklerinin açılması, incelenmesi, okunması, çalıştırılması ve/veya herhangi bir cihaza indirilmesi işlemleri öncesi virüs taramasından geçirilmesi ve her türlü güvenlik önlemlerinin alınması Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. İşbu işlemlerden doğabilecek Zararlar'dan, Siber Güvenlik Akademi ve onun iş ortakları ve tüm sair kişiler sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz.

DENEME FONKSİYONLARI

Siber Güvenlik Akademi, yeni "deneme" (beta) sürümler ve fonksiyonlar ile Kullanıcı'ların Site'den faydalanma deneyimini sınayabilir. Bu sürümler ve fonksiyonlar yalnızca deneyim geliştirmek amaçlı olup hiçbir şekilde vaat edilmemektedir ve Siber Güvenlik Akademi 'un tek taraflı iradesiyle her zaman değiştirilebilir ve kaldırılabilir. İşbu Politika'nın "Garantiden Muafiyet" başlıklı bölümünün hükümleri, söz konusu deneme sürümler ve fonksiyonlar için de aynen geçerli ve yürürlüktedir.

GARANTİDEN MUAFİYET

Siber Güvenlik Akademi, Site'de yer alan her tür bilgilerin doğru ve eksiksiz olması için teknolojik imkanlar dahilinde tüm makul çabayı göstermesine rağmen Site'de yer alan bilginin doğru, gerçek veya eksiksiz olmamasından sorumlu tutulamaz. Kullanıcı'lar, Site'de bulunan verilere, bilgilere ve materyallere vb. güvenmenizden doğacak sorumluluğun ve İşbu bilgiler üzerinde yapılacak her tür değişikliği ve düzenlemeyi takip etme sorumluluğunun tarafına ait olduğunu kabul ve beyan ederler. İşbu bölüm, uygulanacak mevzuatın izin verdiği en geniş kapsamda uygulama alanı bulacaktır. Siber Güvenlik Akademi, Site'yi "olduğu gibi" ve "uygulanabilirlik" temelinde sunmakta olup zımni veya açık, sözleşmesel ya da sair şekillerde, Site'nin (içlerinde mevcut bilgiler dâhil olmak üzere) ticari veya bireysel kullanımına ilişkin ve ihlallere karşı hiçbir garanti ve teminat vermemektedir. Siber Güvenlik Akademi, Site'ye bağlanım ve erişim ile ilgili hiçbir garanti ve teminat sunmadığından, hiçbir yükümlülük altında değildir.

Ayrıca, doğrudan Siber Güvenlik Akademi tarafından sunulmayan ve fakat Site'de erişilebilen her tür fikir, teklif, beyan, sair bilgi ve İçerik, tamamen onu yayınlayana ait olup, Siber Güvenlik Akademi 'a karşı ileri sürülemez. İşbu İçerik ve bilgiyi yayınlayanlar onlara ait tüm sorumluluğa haizdirler.

Siber Güvenlik Akademi ve sözleşmeli tarafları, Kullanıcı'ların verdiği bilgileri doğrulamak için çeşitli yöntemler kullanabilirler. Yine de, bu yöntemlerin hiçbirisi mükemmel değildir ve Kullanıcı'lar, Siber Güvenlik Akademi 'un ve sözleşmeli taraflarının, verilen bilgilerin yanlışlığının tespitinden sorumlu olmadığını kabul ve beyan ederler.

Siber Güvenlik Akademi, Site'de Siber Güvenlik Akademi ve/veya tüm üçüncü kişiler tarafından yayınlanan İçerik'lerin doğruluğu, güncelliği ve gerçekliği konusunda hiçbir garanti vermez. Siber Güvenlik Akademi, kaynaklardaki hata veya eksikliklerden ve Site'deki bilgilerin kullanılması sonucunda Kullanıcı'ların ve tüm üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri Zararlar'dan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz.

Siber Güvenlik Akademi, Site'de Kullanıcı'lar tarafından paylaşılan İçerik'lerin doğruluğu, güncelliği ve gerçekliği konusunda hiçbir garanti vermez. İşbu İçerik'lerin doğruluğunun ve gerçekliğinin teyidi, İçerik'leri kullanan Kullanıcı'ların sorumluluğunda olup Siber Güvenlik Akademi, söz konusu İçerik'lerin kullanılması neticesinde Kullanıcı ve/veya tüm sair kişiler taraflı doğabilecek Zararlar'dan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz.

Site'de yayınlanan bilgiler, veriler, içerikler ve materyaller ile ilgili mevcut yerel kanunların ve/veya yasal uyarıların ve sonradan çıkarılacak kanunların ve/veya yasal uyarıların takibi ve uygulanması Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Söz konusu kanunların ve yasal uyarıların Kullanıcı'lar tarafından bilerek veya bilmeyerek ihlal edilmesi durumunda Siber Güvenlik Akademi, sorumluluk kabul etmez ve Zararlar'dan sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı'lar arasında doğabilecek her tür ihtilaf, anlaşmazlık ve/veya uyuşmazlık yine tarafların kendilerini bağlamakta olup, Siber Güvenlik Akademi ve onun iş ortakları ve tüm sair kişiler İşbu ihtilaflar konusunda sorumlu değildir, sorumlu tutulamaz ve garantör, hakem veya şahit olarak gösterilemez.

YÜKÜMLÜLÜK

Siber Güvenlik Akademi ve iş ortakları Site'ye erişiminizden, kullanmanızdan, kullanamamanızdan, içeriğinin değişmesinden veya üzerinden bir bağlantı yoluyla eriştiğiniz başka herhangi web sitesinden, uygulamadan veya alandan ya da gönderdiğiniz form, elektronik posta mesajları sonucunda yaptığımız veya yapmadığımız herhangi şeyden kaynaklanan doğrudan, arızi, dolaylı veya ceza gerektiren herhangi zarar, hasar, yoksunluk, kayıp, maliyet veya tazminat için herhangi yükümlülük veya sorumluluk kabul etmez.

Siber Güvenlik Akademi 'un ve iş ortaklarının, Site'de sağlanan içerikleri, hizmetleri ve diğer materyalleri sürdürme ya da bunlarla bağlantılı herhangi bir düzeltme, güncelleme veya sürüm çıkarma sorumluluğu yoktur. Site'de sağlanan her tür içerik, hizmet ve materyal önceden haber verilmeksizin ve bildirilmeksizin değiştirilebilir veya kaldırılabilir.

Siber Güvenlik Akademi, Site'de bulunan herhangi içeriğe erişmeniz, İşbu içeriği kullanmanız veya indirmeniz nedeniyle cihaz donanımınıza veya başka herhangi bir malınıza bulaşabilecek her tür virüsler ve solucanlar yahut zararlı yazılımlar, scriptler, programlar veya kodlar nedeniyle yaşanabilecek Zararlar'dan hiçbir şekilde sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. Site üzerinden herhangi içerik veya materyal indirmeye karar verirseniz, bunun sorumluluğu tümüyle tarafınıza aittir.

Yürürlükteki yasanın izin verdiği ölçüde, Site'ye erişim sağlamaktan ve/veya Site'yi kullanmaktan ötürü doğabilecek tüm haklarınızdan açıkça feragat etmektesiniz.

SİBER GÜVENLİK AKADEMİ 'A AİT OLMAYAN EYLEMLERDEN SORUMSUZLUK

Uygulanacak olan mevzuatın öngördüğü en geniş sınırlar dâhilinde, Siber Güvenlik Akademi, hiçbir şart ve koşulda, Kullanıcı'lardan ve/veya Site'den faydalanan tüm sair kişilerden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı, genel, özel, tekrar eden ve telafi edici Zararlar'dan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. Yanlış beyanlar ile kaydolmuş ve/veya Site'yi sabote etmek yahut diğer Kullanıcı'lara zarar vermek amacında olan Kullanıcı'ların davranışlarından kaynaklanan itirazlar ve Zararlar dolayısıyla ileri sürülebilecek sorumluluk da bu hükme tâbidir.

Siber Güvenlik Akademi PERSONELİNİ VE TEMSİLCİLERİNİ TACİZ ETME YASAĞI

Kullanıcı'lar, Siber Güvenlik Akademi 'un görevlendirilmiş personelini ve temsilcilerini taciz etmeyeceklerini ve rahatsız edici, şantaj içeren, sindirici veya tehditkâr davranışlarda bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

Politika'nın Kabulü

İşbu Politika, kişisel bilgilerin gizliliğiyle ilgili ortaya çıkacak her türlü uyuşmazlık da dâhil olmak üzere Site'nin kullanımını düzenlemektedir.

SİTE'Yİ KULLANMANIZ, İŞBU BU POLİTİKA'DA VE İŞBU POLİTİKA'NIN AYRILMAZ BİR PARÇASI OLAN DİĞER POLİTİKALARDA VE EK KURALLAR'DA DÜZENLENEN TÜM ŞART VE KOŞULLAR'I EKSİKSİZ OLARAK, HİÇBİR İTİRAZA FIRSAT VERMEKSİZİN AÇIK RIZA İLE KABUL ETMENİZ/ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELMEKTEDİR.

Politika'da Yapılacak Değişiklikler

İşbu Politika, Site'de yapılacak değişiklikleri ve bunlarla ilgili yeni düzenlemeleri belirtmek amacıyla çeşitli aralıklarla güncellenmektedir. Siber Güvenlik Akademi, İşbu Politika'yı önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda değiştirmek hakkını haizdir. Bu sebeple Politika'nın, Kullanıcı'lar tarafından sürekli ve sık sık kontrol edilmesi gerekmektedir.

Siber Güvenlik Akademi tarafından, İşbu Politika'da esaslı değişiklikler yapılması halinde, dilerse, Kullanıcı'ları, Site üzerinden yahut diğer araçlarla (E-posta göndermek, mesaj göndermek, çağrı göndermek) ve bunlarla sınırlı kalmaksızın haberdar edebilir. İşbu değişikliklerin ardından, Kullanıcı'ların, Site'nin herhangi bir bölümünü kullanmaları, Politika'da düzenlenen yeni/güncelleştirilmiş metni, şartları, koşulları ve hususları hiçbir itiraza fırsat vermeksizin açık rıza ile kabul ve beyan ettikleri ve eksiksiz olarak uyacaklarını taahhüt ettikleri anlamına gelir.

Politika'da yapılan değişiklikler, Politika, Site üzerinde yayınlandığı anda kendiliğinden yürürlüğe girecektir.

Politika'nın Yürürlüğü ve Sona Ermesi

İşbu Politika, Kullanıcı'ların Site'yi kullanmaları anında kendiliğinden yürürlüğe girecek olup, kullanım sona ermediği müddetçe yürürlükte kalacaktır. Siber Güvenlik Akademi, herhangi bir sebep göstererek yahut hiçbir sebep göstermeksizin ve bildirimde bulunmaksızın, Kullanıcılar'ın Site'ye erişimini derhal askıya alma veya sona erdirme hakkını saklı tutar. Erişimi ve/veya kullanıcı hesabı askıya alınan veya sonlandırılan ya da Site ile ilişiği kesilen Kullanıcı, geçmişte yaptığı tüm paylaşımlardan, yorumlardan, etkileşimlerden ve bunlarla sınırlı kalmaksızın ilişkili olduğu tüm içeriklerden, İşbu Politika kapsamında hala sorumludur ve bu mesuliyet, yasaların izin verdiği en üst kapsamda süreklidir. İşbu sorumluluk, Siber Güvenlik Akademi iradesi tarafından sonlandırılmadığı sürece devam eder.

Siber Güvenlik Akademi, tek taraflı iradesiyle, Kullanıcı'ların hesap bilgilerini, paylaşımlarını, yorumlarını, etkileşimlerini ve bunlarla sınırlı kalmaksızın ilişkili oldukları tüm içerikleri Site'den ve her türlü arşivden kaldırma hakkını saklı tutar. Kullanıcı'ların Site'denfaydalanma haklarının, askıya alınması veya sonlandırılması halinde, Kullanıcı'lar, Site dahilinde sahip oldukları ve ileride sahip olabilecekleri tüm haklardan feragat ettiklerini, hiçbir itiraza fırsat vermeksizin açık rıza ile kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Bölünebilirlik

Kullanıcı'lar ve İşbu Politika kapsamında kalan kişiler, İşbu Politika'nın herhangi bir hükmünün ve/veya kimi düzenlemelerinin yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz addedilmesi halinde, bahsi geçen hükümde yer alan düzenlemeye en uygun ve tarafların gerçek niyetine en yakın etkiyi oluşturan ve taraf yükümlülüğünün bertarafına en az imkân tanıyan yürürlükteki hükmün geçerli olacağını ve bu durumun İşbu Politika kapsamındaki diğer hükümlerin yürürlüğünü ve etkisini asla bertaraf etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu Politika ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda taraflar'ın defter, kayıt, belge, bilgisayar, veritabanı, faks, E-mail, mesaj, bildirim, paylaşım, gönderi, GSM Operatör vb. kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, Kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul ve beyan eder.

İş Birliği Yasağı

Kullanıcı'lar, İşbu Politika'dan ve Site'nin kullanımından dolayı, Siber Güvenlik Akademi ile aralarında, sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi iş ilişkisi, iş birliği ilişkisi, her tür ticari ilişki, ortaklık, acentelik/bayilik tesisi vb. hiçbir ilişkinin bulunmadığını ve İşbu ilişkilerin oluşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Coğrafi Sınırlamalar

Kullanıcı'lar, İşbu Politika'ya ve her türlü yerel, ulusal ve uluslararası kanunlara ve düzenlemelere riayet edeceklerini ve bağlı oldukları hukuk sistemlerinde Site'nin kullanımına izin verilmediği takdirde Site'yi kullanmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

İHLALLERİN BİLDİRİMİ

Kullanıcı'lar, İşbu Politika'nın, Kullanıcı'lar ve tüm üçüncü kişiler tarafından ihlali halinde, Siber Güvenlik Akademi 'u derhal bilgilendireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MÜCBİR SEBEP

Siber Güvenlik Akademi, kendi kontrolü haricinde gelişen koşullar ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, mücbir sebep, hükumet tasarrufu (Herhangi bir gerekli lisansın iptali veya tekzibi dâhil), savaş, isyan veya network araçlarının/sağlayıcılarının tahribi ve sair nedenlerden dolayı, Kullanıcı'ların, Site'ye ve/veya kullanıcı hesaplarına erişimlerinin sonlandırılması ve/veya askıya alınması hakkını haiz olup, bu nedenle oluşabilecek Zararlar'dan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz.

GARANTİLER VE FERAGATNAME

Site'yi, tüm sorumluluğu tarafınıza ait olmak üzere kullanabilirsiniz. Site, tarafınıza "Olduğu Gibi" ve "Bulunduğu Sürece" esasında sağlanmaktadır ve dolayısıyla Siber Güvenlik Akademi, Site'de bulunan içeriklerin, bilgilerin, verilerin, paylaşımların, yayınların, haberlerin, yorumların ve bunlarla sınırlı olmaksızın her tür materyalin eksiksiz, doğru, güvenilir, güncel, gerçek olduğu ve üçüncü tarafların haklarını ihlal etmediği, Site'ye erişimin kesintisiz ve/veya hatasız olacağı, Site'nin güvenli olacağı, Siber Güvenlik Akademi tarafından ve/veya Site'den alınan herhangi bir bilgi, veri, materyal, öneri, tavsiye veya kanaatin doğru, gerçek ve/veya güvenilir olduğu gibi kabuller, garantiler ve beyanlar dahil açık, zımni, yasal veya (ticari amaçlarla kullanılabilirlik ve/veya tatmin edici özellik ve belirli bir amaca uygun zımni garantileri dahil) diğer herhangi bir tür garanti vermemektedir ve bu manadaki her tür kabul, beyan ve garanti İşbu Politika'da tümüyle reddedilir.

Lütfen belirli yargı alanlarının zımni garantilerin hariç tutulmasını kabul etmeyebileceği ve dolayısıyla bu istisnanın sizin için geçerli olmayabileceği hususuna dikkat ediniz ve lütfen yerel kanunları kontrol ediniz.

Siber Güvenlik Akademi 'un, Site'ye ve/veya Site'nin herhangi bir özelliğine ve/veya ilgili herhangi bir özellik veya parçasına erişiminizi herhangi bir zamanda haber vermeksizin kısıtlama, askıya alma veya sona erdirme hakkı saklıdır.

Kullanıcı'lar arasında doğabilecek her türlü ihtilaf, anlaşmazlık veya uyuşmazlık veya yasalar dahilinde suç teşkil edecek herhangi bir eylem yine tarafların kendilerini bağlamakta olup, Siber Güvenlik Akademi ve Siber Güvenlik Akademi ile ilişkili personel, bayi, iş ortakları ve tüm sair kişiler, İşbu ihtilaflar kapsamında hiçbir surette sorumlu tutulamaz, dahil ve/veya garantör ve/veya şahit ve/veya hakem olarak gösterilemez.

Siber Güvenlik Akademi, yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği hallerde, uygulanan kanunlar, yargı kararları ve işlemleri, celpler ve sair yasal işlemlere riayet etmek gerektiği hallerde ve ayrıca kendi menfaatlerinin haleldar olmasını önlemek, kendisinin ve çalışanlarının, temsilcilerinin, iş ortaklarının ve Kullanıcı'ların güvenliğini ve haklarını korumak amacıyla, tarafında bulunan Kullanıcı'lara ait kişisel bilgileri tüm üçüncü kişilerle/kurumlarla paylaşma hakkını saklı tutar. Siber Güvenlik Akademi ayrıca, İşbu Politika'nın ve İşbu Politika'nın ayrılmaz bir parçası olan diğer politikaların ve Ek Kurallar'ın Kullanıcı tarafından ihlal edilmesi halinde, işbu Kullanıcı'ya ait kişisel bilgileri ve bununla sınırlı olmaksızın İşbu Kullanıcı'ya ait diğer tüm bilgileri/içerikleri/etkileşimleri ve materyali, Site'nin avukatları ve hukuk işleri görevlileri ile paylaşma hakkını haizdir.

Siber Güvenlik Akademi 'un İşbu Politika ile kendisine tanınmış hakları ve yetkileri kullanmaması, söz konusu hak ve yetkilerden feragat ettiği anlamına asla gelmez.

SİTE'DE SUNULAN VERİLER VE İLGİLİ YASAL UYARI

Site'de bulunan hiçbir bilgi, veri, yayın, haber, yorum, paylaşım ve bunlarla sınırlı olmaksızın ve her türü kapsayacak şekilde hiçbir içerik ve materyal yatırım tavsiyesi/önerisi, kesin bilgi, uygulanması gereken bilgi, tecrübe vb. niteliği taşımamaktadır. Siber Güvenlik Akademi, Site'de bulunan ve tarafından ve/veya bir başkası veya sair kişiler tarafından sunulan, yayınlanan, paylaşılan, aktarılan ve yüklenen hiçbir bilginin, verinin, içeriğin, hizmetin veya materyalin doğruluğu, gerçekliği ve güncelliği hakkında garanti vermez. İşbu Politika'nın bu hükmü dahilinde belirtilen "YASAL UYARI" bağlamında Kullanıcı, İşbu içerikler nedeniyle ve/veya doğrultusunda alacağı yatırım kararlarından ve/veya yapacağı yatırımlardan sadece kendisinin sorumlu olduğunu, İşbu fiiller neticesinde doğabilecek Zararlar'dan sadece kendisinin sorumlu olduğunu ve uğradığı Zararlar'dan Siber Güvenlik Akademi 'un ve iş ortaklarının ve tüm sair kişilerin sorumlu olmadığını ve sorumlu tutulamayacağını, hiçbir itiraza ve anlaşmazlığa fırsat vermeksizin açık rıza ile kabul, beyan ve taahhüt eder.

YARGI YETKİSİ VE GEÇERLİ KANUN

Siber Güvenlik Akademi, Site'de yer alan tüm materyal ve bilgilerin tüm ulusal konumlarda/dillerde uygun ve/veya mevcut olduğuna dair bir beyanda bulunmamaktadır.

Kullanıcı'lar ve Siber Güvenlik Akademi, Site'nin kullanımından kaynaklanan ve/veya kullanımıyla ilgili her tür ihtilaf veya davanın Türk hukukuna tabi olduğu ve İstanbul mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine teslim olacağı hususunda mutabakata varır.

Hukuk icra mercileri, taraflar arasındaki ihtilafın çözülmesi için Siber Güvenlik Akademi 'a veya Kullanıcı'lara, ilgili usul çerçevesinde, mahkeme celpleri, mahkeme emirleri ve arama emirleri vb. tebligatlar gönderebilir.

TEBLİGAT

İşbu Politika ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Siber Güvenlik Akademi 'un bilinen E-posta adresi ve Kullanıcı'nın Siber Güvenlik Akademi 'a belirttiği E-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, Siber Güvenlik Akademi 'a bildirdiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 iş günü içinde yazılı olarak Siber Güvenlik Akademi 'a bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

SÖZLEŞME BÜTÜNLÜĞÜ

İşbu Politika, Kullanıcı'lar ve Siber Güvenlik Akademi arasında, Kullanıcı'ların Site'den faydalanmasını düzenleyen esas sözleşme olup, daha önce aynı amaçla düzenlenmiş ve akdedilmiş diğer politikaların/sözleşmelerin yerini almıştır.

ÜST VE KENAR BAŞLIKLARI

İşbu Politika'nın üst ve kenar başlıkları, sadece Politika içeriğini belirtmek amacıyla yazılmış olup, hiçbir akdi ya da hukuki etkiye sahip değildir.