ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Featured

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)

Kalite Yönetim Sistemlerinin ikinci ve üçüncü taraf denetçileri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak, baş denetçi rolünü iyice anlamasını ve etkin bir şekilde yerine getirmek için gerekli uzmanlığa sahip baş denetçiler yetiştirmek üzere geliştirilmiş bir eğitimdir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Baş denetçi Eğitimi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ve ISO 19011 Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu şartlarına uygun olarak Kalite Yönetim Sistemi denetimi yapmanız ve yönetmeniz için gerekli bilgi ve becerileri sağlar. Eğitim etkileşimli ortamda(Online veya yüz yüze) katılımcıların etkin denetim yapabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri elde edip Denetçilik veya Baş denetçilik kariyerlerine ilk adımı atmayı sağlamaktır.

40 Saat

  • Orta ve üst düzey çalışanlar, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemini uygulayan sistem sorumluları, Baş denetçilik kariyerine adım atmak isteyen herkes bu eğitime katılabilir.
  • Kalitenin dokümantasyon yapısı ve terminolojisi
  • Denetim kavramı, denetim tipleri ve kaynak gerekliliği
  • Denetçi karakteristikleri, sorumlulukları ve görevleri
  • Bir denetimi planlama, yürütme, raporlama ve takip için denetçinin rolünün açıklanması
  • Denetim sırasında soru sorma, görüşme yapma, denetim bulgularının yönetimi ve raporlama
  • Denetim psikolojisi ve zorlukları yönetme
  • Uygunsuzlukların tespiti, raporlanması ve uygunsuzluk sınıflandırma
  • Takip faaliyetleri ve düzeltici faaliyetler
  • Sınav

No Comments

Give a comment