ISO/IEC 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)

ISO/IEC 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Featured

ISO/IEC 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)

Eğitim, Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi için bağımsız tetkiklerin prensiplerini ve uygulamalarını açıklamakta ve katılımcılara bir tetkik programının yönetilmesinden tetkik sonuçlarının raporlanmasına kadar tüm tetkik süreci boyunca rehberlik etmektedir. ISO/IEC 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Baş denetçi Eğitimi, ISO/IEC 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi standardı gerekliliklerine uygun ve ISO 19011 Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu şartlarına uygun olarak etkin bir Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi denetimi yapmanız ve yönetmeniz için gerekli bilgi ve becerileri sağlar.  Eğitim etkileşimli ortamda (Online veya Yüz yüze) katılımcıların etkin denetim yapabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri elde edip Denetçilik veya Baş denetçilik kariyerlerine ilk adımı atmayı sağlamaktır.

  • Kuruluşlarında ISO/IEC 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemini uygulayan sistem sorumluları, Yönetim Temsilcileri, Danışmanlar
  • Bilgi Teknolojileri dokümantasyon yapısı ve terminolojisi
  • Denetim kavramı, denetim tipleri ve kaynak gerekliliği
  • Denetçi karakteristikleri, sorumlulukları ve görevleri
  • Bir denetimi planlama, yürütme, raporlama ve takip için denetçinin rolünün açıklanması
  • Denetim sırasında soru sorma, görüşme yapma, denetim bulgularının yönetimi ve raporlama
  • Denetim psikolojisi ve zorlukları yönetme
  • Uygunsuzlukların tespiti, raporlanması ve uygunsuzluk sınıflandırma
  • Takip faaliyetleri ve Düzeltici faaliyetler
  • Sınav

No Comments

Give a comment