ilkerunver96 – XRY Extractıon Wızard Programı Kullanarak Android ve IOS İşletim Sisteminde İmaj Alma İşlemleri (Manual Complete)