Nurgül Bostan – Dijital Materyellere Müdahalelerin Yasal Dayanakları (Manual Complete)