Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi ile ilgili olarak verilen temel kavramlardan hangisi yanlış ifade edilmiştir?

Please login to view this question