Bir resmi mekânda sonuç olarak kabul edilebilir kanıt olarak sunulabilecek ses kayıtlarının elde edilmesi, analizi ve değerlendirilmesi ne ad verilir?

Please login to view this question