Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka surette delil elde etme imkânının bulunmaması halinde, mobil cihazlarda adli inceleme yapılabilmektedir. Bu bağlamda Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma yönetmeliği yasal dayanağı nedir?

Please login to view this question