Drone verileri, uçuş kayıtları, mobil uygulamalar ve bulut hizmetlerinden ayrıntılı veri ayrıştırmayı ve analiz etmeyi sağlayan analiz programı hangisidir?

Please login to view this question