Farklı sunucu türleri günlük dosyalarını farklı şekilde depolar ve yönetir. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri sunucunun günlük verilerini bulma ve yönetimlerindendir?

Please login to view this question