Günlük verilerin analizi yapılırken aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

Please login to view this question